Restriktivní opatření má za cíl zlepšit prostředí v uvedených podnicích pro personál i pro hosty a současně a přimět více kuřáků, aby s cigaretami skončili. V největší skandinávské zemi se nesetkalo se zásadním odporem ani s velkými protesty. Již dosavadní podmínky byly ke kuřákům dost přísné a nová norma tedy není vnímána jako radikální změna, ale spíš jako další krok v dlouhodobé kampani proti kouření.

"Všechno nasvědčuje tomu, že tento přechod proběhne zcela bez problémů," shrnula situaci Anna Östbomová ze Státního institutu pro veřejné zdraví. Podle jejího optimistického odhadu se jen málo Švédů bude pokoušet podvádět a tajně kouřit na toaletách.

Tresty jen pro hospodské

Dohled nad dodržováním nového opatření budou provádět úřady na místní a okresní úrovni. Hosté, kteří se zákazu pokusí protivit, mohou být z podniku vykázáni. V případě ostřejšího konfliktu bude povolána policie. Nebude-li  však nekázeň hostů provázena násilím nebo přílišnou tvrdohlavostí, nebude trestána pokutami.

Peněžité tresty však hrozí majitelům restaurací, kteří by chtěli zákaz ignorovat. V případě opakovaného a zarytého odporu může restauraci, hostinci nebo nočnímu baru hrozit až odebrání licence. "Je to však až skutečně krajní opatření," zdůraznila Östbomová.  

V Evropské unii neexistuje jednotná politika proti kouření v restauracích. Doporučení ze strany EU nemají závazný charakter. Existuje však direktiva Rady Evropy proti kouření na pracovištích, podle níž musí být personál chráněn proti škodlivému vlivu kouření. 

Kromě již zmíněných členských zemí pětadvacítky a Norska kouření v restauračních zařízeních zcela zakazují také Bhútán, Nový Zéland, Uganda, šest států USA a šest provincií v Kanadě.