Špatná identifikace pacientů je odpovědná za 13 procent pochybení v chirurgické péči a za 67 procent chyb při podávání krve a krevních derivátů. To, že pacienti mají plastové náramky se jménem a lze je kdykoli identifikovat, by mělo takovýmto chybám zamezit.

"Dostala jsem na ruku plastový náramek s mými údaji. Připadá mi to, jako bych byla někde na zahraniční dovolené označované all inclusive. Tam jsme také dostali na ruku podobný pásek. Jenže tady s ním musím ležet na lůžku a na dovolené znamenal, že vše, co sním a vypiji, včetně alkoholu, mám v ceně," svěřuje se se smíchem mladá pacientka.

Náramky jsou plastové s identifikačními údaji, tedy se jménem a datem narození. Pacientovi ho připevní na zápěstí ihned po příjmu na oddělení sestra. Musí o tom provést záznam do dokumentace. Když nemocný opouští nemocnici, sundá se mu.

Splést se je nemožné

Ústřední vojenská nemocnice jako první nemocnice ve střední a východní Evropě získala mezinárodní akreditaci a v jejím rámci náramky zavedla. Homolka usiluje o totéž a akreditaci má tzv. na spadnutí.

"Identifikace pacientů v nemocnicích České republiky není ale všude zavedena. Je paradoxní, že mnohem úzkostlivější péče se věnuje identifikaci zemřelých," říká mluvčí vojenské nemocnice Magda Thomesová.

Zlepší péči

Na Homolce šli dokonce ještě dál. Kromě jména, rodného čísla, oddělení a diagnózy je na štítku i čárkový kód, který pacienta provází celou nemocnicí. S jeho pomocí se vyhledávají informace o pacientovi v nemocničním informačním systému, čímž lékaři uspoří až třetinu času.

Nemocnice s ním začala už před třemi lety. Nejdříve byly na zkumavkách, do nichž se braly vzorky krve a moči pacienta k laboratornímu zpracování. A protože na Homolce mají i systém elektronických žádanek na různá vyšetření, která oddělení objednávají v laboratoři, zkrátil se čas od dodání materiálu do výsledků na dvě hodiny. Navíc odpadlo ruční přepisování jakýchkoliv údajů, což také omezilo možné pochybení personálu.

Systém různých barev

Náramky, které pacienti v obou nemocnicích dostávají, mají různé barvy a každá nemocnice si vyvinula svůj vlastní systém. Zatímco ve vojenské mají barvy pouze tři, na Homolce dokonce šest, a to podle jednotlivých oddělení.

Když se pacient zatoulá na jiné oddělení, není problém pomoci mu v návratu. Stejně tak, kdyby třeba upadl mimo oddělení do bezvědomí, plastový náramek barevně odlišený se jménem a kódem umožní, že je mu poskytnuta pomoc mnohem rychleji.

"Identifikací se zabraňuje jakékoli záměně pacientů při podávání léčiv, diagnostických i dalších výkonů, a to je jednoznačně pro pacienta přínosem," dodává mluvčí Nemocnice Na Homolce doktorka Jitka Kalousková.

I další české nemocnice usilují o mezinárodní akreditaci, takže podobné náramky budou zanedlouho v nemocnicích běžné.

Tabulkám odzvonilo

Zmizí cedulky u postelí, na nichž bylo jméno, někdy i datum narození. To už prý neodpovídá ochraně dat pacientů.

Náramky se osvědčily, i když před jejich zavedením se zkusily i jiné cesty, jak pacienta identifikovat. Používaly se např. náplasti se jménem pacienta. Příliš se ale neosvědčily, protože se při zpocení či dezinfekci kůže nemocného odlupovaly.

Ani fotografování pacientů se nedoporučuje, je drahé a ne každý na něj přistoupí, zvláště lidé, kteří jsou velmi těžce nemocní. Plastové náramky běžně používané i v nemocnicích v USA se tedy ukazují jako nejvýhodnější.

Větší jistota pro pacienty

"Je to dobrý nápad a také podmínka mezinárodní certifikace nemocnice," soudí ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Podle ní v nemocnici, kde je pořádek, se nemůže stát, aby zaměnili třeba krev pro pacienta. Ale bohužel se to nejednou stalo, o záměně léků ani nemluvě. Právě náramky tomu mají zabránit. Pacient má mnohem větší jistotu, že dostane léčbu, kterou má mít, a sestra si nesplete jeho jméno, ani mu nedá jiné medikamenty.

Na Homolce systém identifikace pacienta dál vylepšují a čárkový kód chtějí využívat u přístrojů, které umožní provádět měření přímo u lůžka pacienta a do sítě posílat rovnou naměřené výsledky, které může okamžitě posoudit i více specialistů.

Tím se celý proces diagnostiky podstatně zrychlí a kvalitní léčba může být nasazena dřív, než tomu bylo dosud. "Vše, co děláme, je v zájmu pacienta," říká ředitel Homolky doktor Oldřich Šubrt.