Cytostatika jsou schopna působit cíleně na rakovinné buňky. Organismus pacienta tak nemusí být vystaven někdy velmi výrazným vedlejším účinkům, které mají běžná cytostatika působící nesměrovaně, tedy na celý organismus (například nepříjemné vypadávání vlasů).

Předběžné výsledky jsou velmi nadějné. U myší, na nichž byl lék testován, se podařilo dosáhnout imunity proti budoucímu šíření rakovinových buněk. Když jim vědci nádor znovu naočkovali, u většiny z nich se již znovu nevyvinul.

Do klinických zkoušek budou pacienti zařazování  podle předem definovaných  kritérií, která stanoví lékaři na příslušných klinických centrech. Provedení klinických zkoušek a registračních  řízení bude trvat ještě několik let. Testovaný lék je vhodný pouze pro některé typy nádorů.

Výzkum po vědecké stránce zajišťuje Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky a Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Od roku 1996 ho podporuje česká farmaceutická společnost Zentiva, která bude nyní hradit i klinické testování.

"Máme radost, že dosavadní testy dopadly pozitivně. Přesto však zdůrazňujeme, že cesta k praktickému nasazení směrovaných cytostatik je daleká a nelze v ní nic uspěchat," uvedla v tiskovém prohlášení Věra Kudynová, mluvčí Zentivy.