Francouzské sdružení citovalo výsledky průzkumu, který Evropská federace sdružení pro alergie a astma provedla v pěti evropských zemích (Francii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii).

Nejvíce astmatiků v Evropě podle zprávy zveřejněné u příležitosti dnešního Světového dne astmatu žije ve Velké Británii a v Irsku - 16,1 procenta.

Celých 67 procent lidí trpících astmatem má touto chorobou narušen spánek přinejmenším jednou týdně, 76 procent trpí minimálně jednou týdně sípavým dýcháním, zatímco u 25 procent z nich dechové potíže přinejmenším jednou týdně omezují schopnost mluvit.

Podle údajů českého alergologa Víta Petrů, zveřejněných na webové stránce alergia.cz, činí výskyt alergóz v české populaci kolem 20 procent. Výskyt u mladé generace do 15 let je ovšem značně vyšší, činí až 25 procent, a mezi mladistvými toto číslo stále stoupá.

V ČR žijí nyní asi dva milióny alergiků, uvádí ČTK.