Teprve později, a to i o řadu měsíců, se objevují čtyři typické a základní příznaky nemoci - třes (tremor), svalová ztuhlost (rigidita), celková zpomalenost a chudost pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) a poruchy stoje a chůze. Kromě těchto základních příznaků se také velmi často objevují ještě další obtíže - poruchy vegetativního nervstva a psychické problémy. 

Neznamená to však, že se všechny příznaky musí vyskytovat u každého nemocného. Dokonce i během vývoje onemocnění u jedné osoby se může charakter a míra obtíží měnit, a to jak podle účinnosti léčby, tak podle rozvoje nemoci.

Třes (tremor)

Třes bývá klasickým příznakem Parkinsonovy nemoci, snad nejcharakterističtější, nejčastější a mezi neodborníky nejznámější obtíží. Je nutno však zdůraznit, že ne každý třes znamená, že pacient trpí Parkinsonovou nemocí.

Třes je nespecifickým příznakem řady onemocnění. Navíc, u malého procenta nemocných s Parkinsonovou nemocí se třes nemusí vůbec objevit, a to ani na počátku, ani v průběhu nemoci.

Svalová ztuhlost (rigidita)

Svalová ztuhlost se projevuje zvýšením normálního svalového napětí, které je potřebné k udržení vzpřímeného postoje a k provedení pohybu. Ztuhlý sval klade při činnosti zvýšený odpor. Někteří pacienti přirovnávají tento odpor k pohybům v hluboké vodě.

Zpomalenost, chudost a omezení rozsahu pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) - tyto projevy jsou nezávislé na míře svalové ztuhlosti. Projevují se ztrátou či snížením schopnosti především začít pohyb, například vyrazit ze stoje do chůze, postavit se ze sedu a podobně.

Porucha stoje a chůze

Tyto poruchy jsou nedílnou součástí projevů Parkinsonovy nemoci a patří k příznakům velmi komplikujícím život pacientů. Charakteristické je především sehnuté držení trupu, šíje a pokrčení končetin. U pacientů s pokročilejší nemocí je typická chůze o drobných, šouravých krůčcích s nejistými, pomalými otočkami, kdy může docházet i k poruše rovnováhy.

Materiál převzat z publikace: Parkinsonova nemoc, 3.vydání: Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička a kolektiv. Vydalo nakladatelství Maxdorf.