Jen málokdo dnes může říci, že se ho problém zvaný alergie netýká. Ve srovnání s obdobím před 20 až 30 lety se totiž počty postižených lidí zvýšily zhruba o sto procent. Jen v naší nevelké republice žije na 2,5 miliónu alergiků.

"Může za to kombinace vlivů dědičnosti, znečištěného ovzduší, někdy zbytečné léčby antibiotiky a také změna životního stylu," vysvětluje docent Vít Petrů, vedoucí lékař Centra alergologie a klinické imunologie pražské Nemocnice Na Homolce.

"Převážně sedavé zaměstnání, například u počítače, nedostatek tělesné aktivity znamenají menší podporu pro imunitní systém. A tělo se pak hůře brání různým škodlivinám včetně alergenů."

Nebezpečná zrnka

Pyly z květů různých rostlin představují významnou skupinu vdechovaných alergenů. Jejich přítomnost v ovzduší je sezónní a závisí na době květu jednotlivých rostlin. V předjaří je to postupně především líska, vrba, olše, javor, jírovec, bříza, habr, jasan, ořešák, topol, dub, buk a jilm. V květnu rozkvétají traviny. Doba květu je sice pro všechny druhy stejná, avšak je proměnlivá podle počasí. V nižších a středních polohách končí v první polovině července. Pacienti obvykle reagují jen na určité pyly, a nástup jejich potíží proto řídí příroda tím, kdy dovolí jednotlivým rostlinám rozkvést.

"Ačkoli je ke kontaktu s pyly více příležitostí na venkově, pylovou alergií trpí více městská populace," říká docent Petrů. "Je otázkou, zda neexistuje přirozená hyposenzibilizace - tedy snížení přecitlivělosti - u lidí na venkově, daná pobytem v prostředí s více pyly."

V každém případě je prokázáno, že výfukové plyny, kterých je více ve městech, zhoršují kvalitu pylových zrn. Ta se stávají agresivnější, snáze dráždí sliznice, a tím vyvolávají alergické potíže. Život ve městech je také více naplněn stresem a psychika hraje nezanedbatelnou roli při vzniku alergie. O tom, co právě kvete, informuje pylové zpravodajství. Najdeme ho také na internetu www.csaki.cz nebo www.pylovasluzba.cz .

Nemoc z přecitlivělosti

Alergie je nemoc z přecitlivělosti a lze ji definovat jako stav nepřiměřené obranné reakce organismu na cizorodý podnět, tedy na alergen. Tato reakce organismus nechrání, ale naopak jej poškozuje.

Alergeny mohou být různé -od vdechovaných, potravinových, přes kontaktní, bakteriální a virové až po lékové a hmyzí.