Langerhansovy ostrůvky, mikroskopické okrsky ve slinivce břišní, kromě některých dalších hormonů produkují inzulín. U cukrovky prvního typu ničí imunitní systém postiženého pacienta beta buňky těchto ostrůvků. Proto si při tomto typu cukrovky musejí diabetici celoživotně inzulín injekčně aplikovat.

Tým japonských lékařů transplantoval Langerhansovy ostrůvky 27leté ženě, která trpěla cukrovkou od 15 let. Dárkyní buněk byla její 56letá matka, jíž vědci odebrali asi polovinu slinivky břišní. Operace byla provedena 19. ledna na univerzitní klinice v Kjótu pod vedením Šiničiho Macumota.

Dvaadvacet dní po operaci se pacientka mohla obejít bez aplikace inzulínu a stačí jí držet dietu. Poprvé buňky od živého dárce

Operace podobného typu už byly v minulosti provedeny ve Francii, ve Spojených státech, v Kanadě či ve Švýcarsku, ale dosud vždy byly Langerhansovy ostrůvky odebrány od zesnulé osoby.

V České republice byly Langerhansovy ostrůvky poprvé transplantovány v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze letos počátkem února. Šlo rovněž o transplantaci ostrůvků z neživého dárce.

Pacientovi se daří dobře, řekl dnes na dotaz ČTK docent František Saudek z IKEMu. Je však známo, že jedna implantace Langerhansových ostrůvků nestačí, protože z jedné slinivky břišní jich ve většině případů nelze izolovat dostatečné množství. Pacient má nyní sníženou spotřebu inzulínu a je na čekací listině na další transplantaci, uvedl Saudek.

Program transplantace u nás pokračuje, zdůraznil Saudek a uvedl, že právě dnes je v IKEMu operován další pacient. Langerhansovy ostrůvky jsou samozřejmě odebrány z neživého dárce. Podle Saudka u nás není transplantace Langerhansových ostrůvků od živého dárce z etických důvodů schůdná.

V Japonsku kulturní zvyklosti značně omezují možnost využívat tkání zesnulých osob, a tak je jedinou možností odebrání tkáně od živých dárců, konstatovali britští experti Stephanie Amielová a Mohamed Rela.

Ale v zemích, kde je transplantace od neživých osob možná, bude odebrání tkáně od živých dárců zřejmě těžké obhájit, soudí tito experti. Zdůrazňují především, že v takovém případě může být cukrovkou ohrožen dárce ostrůvků. Konstatují, že transplantace ostrůvků od živého dárce je významný krok, ale že se taková terapie bude nakonec týkat jen omezeného počtu pacientů s cukrovkou prvního typu.