"Výzkum jasně prokázal, že používání mobilních telefonů nezvyšuje riziko rozvinutí rakoviny v mozku. Naše výsledky jsou ve shodě s těmi, které vyplynuly z podobného velkého šetření ve Švédsku," citovala profesora Christoffera Johansena agentura AFP.

"Je sice ještě příliš brzy říct, zda z dlouhodobého hlediska frekvence mobilních telefonů používaných v Dánsku od 80. let... mají nějaký negativní vliv na mozek," uvedl Johansen. "V uplynulých 20 letech jsme nicméně nezaznamenali žádnou tendenci směřující k vyššímu riziku vzniku mozkových nádorů," dodal.