Pro správnou činnost srdce jsou důležité i elektrické impulsy, které zajišťují pravidelné stahy obou komor. Jakmile dojde k nějaké nepravidelnosti v jejich činnosti, opožďuje se stahování levé komory za pravou. Tak je postiženo asi 30 procent nemocných se srdečním selháním. Pak dochází k dalšímu zhoršení čerpání krve a zvětšují se příznaky srdečního selhání - dušnost, únavnost. Objevují se také otoky nohou.

Srdeční resynchronizační léčba je nový způsob terapie. Jejím principem je současná elektrická stimulace obou komor. Do těla se zavede speciální kardiostimulátor (InSync), který elektrodami zavedenými ke komorám ovlivňuje jejich stahování. Celý výkon se provádí v místním znecitlivění.

Narozdíl od voperování běžného kardiostimulátoru zákrok trvá déle a pacient zůstává po výkonu v nemocnici. U většiny nemocných zlepšuje tato léčba funkci srdce a zmírňuje příznaky srdečního selhání. Pacienti oceňují nejen zlepšení kvality života, ale i zvýšení schopnosti vykonávat běžné denní úkony a činnosti.