Zástupce jünnanského střediska pro prevenci AIDS Wang Jin- šeng sdělil, že úřady se snaží tímto způsobem účinněji bojovat proti šíření choroby. Identifikací potenciálních nemocných či nositelů viru HIV, který u nich může chorobu kdykoli rozvinout, je chtějí přimět k urychlenému léčení.

Nakažení, mezi nimiž budou i postižení jinými pohlavními chorobami, nedostanou potvrzení o dobrém zdravotním stavu. Bez něho nemohou legálně pracovat například v ubytovacích zařízeních, ve veřejných lázních, v salónech krásy, nočních klubech a v dalších zařízeních, kde bují sexuální průmysl.

Možné je i přeřazení jinam

Propouštění nakažených lidí nemusí být ale podle Wanga natolik drastické. V rámci podniku bude stačit jejich přeřazení na místo, kde nebudou ve styku se zákazníky. Neupřesnil ale, nakolik je tato úvaha v zaměstnání podobného druhu realistická.

Podle oficiálních čínských statistik je v zemi nakaženo virem HIV 840 000 lidí. Nemoc AIDS se projevila u 80 000 osob. Odborníci se ale domnívají, že oficiální čísla jsou značně podhodnocena. Nevylučují, že v Číně bude do roku 2010 nakaženo deset miliónů lidí.