Na základě dvouletého pozorování 250 zdravých mužů a žen ve věku mezi osmnácti a osmdesáti lety vědci zjistili, že příslušníkům silnějšího pohlaví postupně ochabuje činnost srdečního svalu, jehož schopnost zajistit rovnoměrnou a potřebnou cirkulaci krve tak klesá až o čtvrtinu.

Narozdíl od žen, u nichž se v souvislosti se zvyšujícím se věkem neobjevují žádné výrazné změny.

Sport srdci pomáhá

Podle mínění profesora Goldspinka právě v únavě srdce tkví hlavní příčina toho, že ženy žijí v průměru o pět let déle než jejich mužští vrstevníci. Ani ti však nemusejí házet předčasně pomyslnou flintu do žita a smířit se s předem daným osudem.

Přesvědčivým dokladem je bedlivé zkoumání stavu srdce u jedinců, kteří se ve středním i vyšším věku aktivně věnovali sportu, popřípadě pravidelnému tělesnému pohybu. Těmto mužům se podařilo překonat omezující genetickou dispozici, kterou dostali do vínku. Z hodnot, které u nich vědci naměřili, by se mohli oprávněně radovat i mnohem mladší pánové.