"Nebyla schválena výjimka z běžného ambulantního paušálu v nové úhradové vyhlášce, a tak centra budou muset přerušit dosavadní léčbu nebo nebudou moci zahájit léčbu nových pacientů účinnými léky, tak jako to dělají dosud," prohlásila docentka Staňková.

V ČR je nyní asi 730 osob HIV pozitivních, z toho 350 osob se léčí antiretrovirovými léky. Léčba jednoho pacienta stojí zhruba 30 000 korun měsíčně.

"Neumím si představit, co budeme dělat. My ambulantní paušál, který jsme měli při léčbě, překračujeme, protože jsou to léky život zachraňující nemocným pacientům. Teď výjimku z překročení nemáme a to v podstatě znamená konec léčby," řekla Staňková.

Oznámila, že centrum už se obrátilo o pomoc na "kdekoho", avšak zatím bez odezvy. Moderní léky stojí hodně peněz, ale podle ní nejsou tak drahé jako například některé onkologické léky či medikamenty pro metabolické poruchy.

Staňková věří, že v krátkém čase se podaří výjimku schválit, protože jinak by to znamenalo pro tyto pacienty katastrofu.