Kuřáci podle Nešpora reagovali pomaleji. Testy ukázaly, že lidé, kteří kouřili od raného mladí, si hůře pamatují slova, mají větší problémy při zpracování sluchových a zrakových vjemů.

Vědci z Yale také potvrdili již delší dobu známou skutečnost, že duševní výkonnost člověka, který se zbavuje závislosti na tabáku, je horší a představuje například potenciální riziko v dopravě. Ten, kdo přestane kouřit, udělá hodně pro své zdraví, ale je také třeba, aby v odvykací době, kdy ho pronásleduje silná, těžko zvladatelná touha po tabáku, byl opatrnější a počítal s tím, že není na vrcholu svých schopností, řekl Nešpor.

V roce 2002 v České republice kouřilo minimálně jednou týdně 30 procent patnáctiletých. Každý pátý žák v posledním ročníku základní školy byl denním kuřákem cigaret.

Na mozek dospívajících podle dřívějších zjištění negativně působí i alkohol, který zhoršuje jejich studijní a později i pracovní výsledky. U adolescentů ve věku 15 až 16 let, kteří byli na alkoholu závislí, lékaři zjistili horší schopnost pamatovat si slova a geometrické obrazce. Poškození paměti v důsledku pití alkoholu v dospívání může podle Nešpora přetrvávat i později, když spotřeba alkoholu klesne.

Dvanáct procent českých třináctiletých chlapců a šest procent dívek přiznalo, že byli již byli víckrát opilí. Mezi patnáctiletými to bylo 38 procent chlapců a 29 procent dívek.