Vědecký tým pod vedením Jareda Baetena vyšetřil více než 740 keňských řidičů kamionů. Vědci se šoférů ptali na jejich sexuální zvyklosti. Muži odpovídali i na otázku, zda mají obřízku a jak často se uchylují k sexu s přítelkyněmi, případně prostitutkami.

Na počátku průzkumu byli všichni řidiči HIV negativní. Nákaza virem HIV se u nich po čtyřech letech v průměru vyskytla s pravděpodobností 1:160. Ale u neobřezaných riziko stouplo na pravděpodobnost 1:80, zatímco u obřezaných to bylo jen 1:200.

Souvislost je záhadou

Autoři studie tvrdí, že kulturní rozdíly výskyt viru HIV neovlivňují. Zvýšené riziko nákazy u neobřezaných přitom bylo zjištěno už v dřívějších studiích. Souvislosti mezi šířením HIV a obřízkou jsou však pro vědce stále záhadou.