Laktoferin je odpovědný za zrychlený růst, obnovu a tvrdost všech kostí lidské kostry a je doslova urychlovačem růstu kostí, neboť pod jeho vlivem tyto tvrdé součásti opory lidského těla rostou mnohem rychleji než obvykle.

Podle profesorky Jill Cornishové z Aucklandské společnosti zkoumající osteoporózu není laktoferin žádným velkým objevem, neboť je známý už dávno, ale nikdo zatím netušil, že má takový vliv na růst a obnovu kostí. Laboratorní testy prokázaly, že laktoferin zvyšuje rychlost růstu kostí čtyřikrát, ale navíc zvyšuje jejich odolnost proti zlomení.

"Laktoferin nejen ovlivňuje zárodečné kostní buňky, ale také zpomaluje funkci kostních buněk zprostředkovávajících zpětné vstřebávání kostní hmoty, takže se účinek laktoferinu násobí," vysvětlila Jill Cornishová.