„Počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem rok od roku stoupá. V Česku by zeleným zákalem mohlo trpět až 400 tisíc lidí, přitom polovina z nich nemusí o nemoci vůbec vědět. Začínající zelený zákal na sobě totiž sám pacient nemá šanci rozpoznat,” vysvětluje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka.

Existují dva základní typy glaukomu (lidově zelený zákal) – glaukom s otevřeným a glaukom s uzavřeným úhlem. Nejčastější formou je přitom glaukom s otevřeným úhlem, kdy dochází k poruše odtoku nitrooční tekutiny z přední oční komory, kvůli čemuž vzroste nitrooční tlak. Ten pak postupně způsobuje degeneraci zrakového nervu, přičemž nemocný zatím nepociťuje žádné potíže.

„Teprve později začíná docházet k výpadkům zorného pole a k poklesu ostrosti zraku. V takovém případě však glaukomové onemocnění bývá již ve značně pokročilém stádiu,” upozorňuje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Zákeřnost zeleného zákalu spočívá také v tom, že i člověk s výrazně pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost, přičemž opět nemá pocit, že se s jeho zrakem něco děje.

„Při dalším zhoršení nemoci může ale rychle přijít i o tento zbytek zorného pole a hrozí mu úplná slepota,” upozorňuje oční specialistka Šárka Skorkovská.

Jaké jsou varovné signály onemocnění?

Mezi rizikové faktory onemocnění patří zejména stárnutí, a to konkrétně věk nad 40 let, dále pak genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u černochů).

Naprostá většina glaukomů postihuje obě oči, i když v různé míře. Varovným znamením jsou pro lékaře zvýšené hodnoty nitroočního tlaku. Ty samy o sobě sice neznamenají, že se jedná o glaukom, o to důležitější jsou ale pravidelné kontroly.

Pět věcí o zeleném zákalu, které jste možná nevěděli
Při zeleném zákalu oko nezezelená, až k zakalení vnitřních struktur oka v současnosti nedochází.
Nelze jej vyléčit, ale pouze zastavit, poškození zraku jsou nevratná.
Dědičnost hraje roli, 50 % nemocných má alespoň jednoho rodiče postiženého zeleným zákalem.
Některé formy mohou vzniknout po těžkých tupých poraněních oka.
V současnosti se s ním léčí až 5 % obyvatel České republiky.

Správná léčba

Změny na zrakovém nervu jsou bohužel nevratné, proto je důležité odhalit onemocnění včas a zahájit léčbu.

Moderní medicína dnes nabízí tři možnosti. V první řadě se jedná o oční kapky tzv. fixních kombinací (dva léky v jednom) a pak také o kapky bez konzervačních látek.

Pokud není léčba kapkami úspěšná, přistupuje se k laserové či chirurgické operaci oka. Cílem léčby je snížit nitrooční tlak na takovou hodnotu, která nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu.

Velice důležitá je prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý člověk ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3-4 roky.