Úmrtnost, která provází toto často podceňované onemocnění, dosahuje srovnatelných hodnot s důsledky akutního infarktu myokardu a je dokonce vyšší než u rakoviny hrudníku nebo střev.

Mizivé šance na záchranu

Při sepsi se z místně ohraničeného infekčního ložiska uvolňují choroboplodné zárodky, které krevním řečištěm putují do dalších oblastí a orgánů těla. Ty nemilosrdně napadají.

Pokud není postiženému poskytnuta okamžitá pomoc, jeho šance na přežití je minimální.

Podle závěrů přednesené studie je otrava krve osudná pro každého druhého nemocného, u něhož se projevily její příznaky a nebyly včas podchyceny.