Jejich objev by mohl vést lékaře k přehodnocení jejich postupu při léčbě, uvedl psychoterapeut z melbournské univerzity La Trobe.

Pacientům se sklerózou se totiž běžně doporučuje, aby se naopak fyzické zátěži vyhýbali, neboť přílišná námaha by mohla jejich zdravotní stav zhoršit.

Joy Hall, u něhož byla nemoc diagnostikována před třemi lety, se zúčastnil pokusu, v němž byli dobrovolníci vystavováni určité námaze. Po testu prý zaznamenal všestranné zlepšení svého stavu, uvedl pro místní stanici ABC. 

"Dodalo mi to více energie a cítil jsem se celkově silnější, spokojenější a také pozitivnější," uvedl Hall. "Mohl jsem lépe chodit, protože jsem byl hbitější, mohl jsem i lépe psát. Vlastně se mé psaní vrátilo k normálu. Ve skutečnosti je všechno lepší," shrnul.