Vědci podrobili výzkumu  465 mužů, u nichž bádali, jak se během života měnila jejich schopnost myšlení. Zjistil, že pokud se vezmou v úvahu všechny zdravotní a sociální faktory, je nutno kouření připsat snížení inteligenčních kvocientů o jedno procento.

Laurence Whalley z Aberdeenské univerzity vycházel rovněž z údajů, které byly v roce 1947 získány od tehdy jedenáctiletých účastníků projektu Scottish Mental Survey.

V letech 2000 a 2002 byli účastníci tohoto projektu, kterým již bylo přes šedesát let, podrobeni pěti různým testům myšlenkových schopností. Ukázalo se, že kuřáci, kteří tvořili zhruba polovinu zkoumaných osob, v testech dopadli zřetelně hůře než nekuřáci i bývalí kuřáci.