Sportu se Češi rozhodně nevyhýbají, nějaký sport aktivně provozuje 60,8% mužů a 58,5% žen. Rozdíly jsou pak v konkrétních sportech, obě pohlaví se věnují zpravidla cyklistice, lyžování, plavání a turistice. Muži kromě těchto sportů upřednostňují fotbal a posilování. Ženy se naopak věnují aerobiku.

Aktivní sport je charakteristický pro studující muže a ženy, pouze 4% mužů a 12,1% žen z tohoto vzorku se žádnému sportu aktivně nevěnuje. Naopak poměrně pochopitelně nesportují muži a ženy v důchodu - žádnému sportu se aktivně nevěnuje 65,6% mužů a 69,9% žen.

V televizi Češi milují hokej

V podstatě každý český muž sleduje nějaký sport v televizi nebo v rádiu (97,7%),  u žen je tento podíl o něco nižší (84%). Muži mají nejraději fotbal (79,2%) a hokej (78,5%), s velkým odstupem za nimi se pohybuje atletika (40,5%), tenis (34%) a formule (30,7%). U žen je nejsledovanějším sportem hokej (41,5%), následuje atletika (32,9%), tanec (22,4%) a fotbal (20,4%).

Téměř tři čtvrtiny mužů (70,3%), ale pouze necelá polovina žen (44%), navštěvují veřejně nějaké sportovní zápasy. Mezi muži zcela jednoznačně dominuje navštěvování fotbalu (44,9%) a hokeje (29,6%), české ženy se nejraději zajdou podívat na aerobik (11,6%) a plavání (10,8%). Více než polovina žen ovšem veřejně nenavštěvuje žádný sport (56%) - u mužů je tento podíl přibližně poloviční.

Muži mají nejraději fotbal, ženy aerobik

Mezi obecně nejoblíbenějšími sporty českých mužů zcela dominují tři - fotbal (30,4%), hokej (10,7%) a cyklistika (8,4%). Ostatní druhy sportů  v tomto ohledu výrazně zaostávají. U žen jsou s minimálními odstupy  nejoblíbenější aerobik (11,7%), plavání (9,8%), turistika (8,9%), cyklistika (8,5%) a atletika (7,7%).

Dotazování společnosti Factum Invenio proběhlo ve dnech 24.9.  - 1. 10. 2004 na reprezentativním vzorku, který tvořilo 910 občanů České republiky ve věku od patnácti let. Soubor byl získán kvótním výběrem.