Pacientka byla celou dobu při vědomí. Výměna přirozené oční čočky poškozené šedým zákalem za umělou probíhala pouze v lokálním znecitlivění. Přednosta kliniky profesor Pavel Kuchynka, který operaci vedl, s pacientkou během zákroku hovořil. Operace dopadla úspěšně.

Na projekční ploše pak bylo možné shlédnout telekonferenci s předním odborníkem na šedý zákal Neilem B. Dreslerem, profesorem očního centra v Johns Hopkins Hospital v Baltimoru v USA. Tyto ukázky měly přiblížit edukační přednosti Lionského mezinárodního vzdělávacího očního centra.

Na jeho výstavbu věnovalo mezinárodní lionské hnutí, které v rámci humanitárních a dobrovolnických akcí na celém světě podporuje i slabozraké a nevidomé, téměř miliardu korun.

Centrum se stalo ojedinělým vzdělávacím střediskem zejména pro oční specialisty ze střední a východní Evropy. Za dva a půl roku v něm absolvovalo kurzy nebo školení přibližně tři sta lékařů.