"Je to nemoc nevyléčitelná, ale léčitelná. Jde o zánětlivé onemocnění průdušek, které vede k jejich postupnému zužování a k poškození až zániku plicní tkáně vlivem inhalovaných škodlivin, především tabáku," řekl ve čtvrtek docent Jaromír Musil, přednosta pneumologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol.

Nemoc vzniká několik let a často zadýchávání, které je typickým prvním příznakem, kuřáci přikládají věku. Vleklý kašel, dušnost, zpočátku při námaze, ale poté i v klidu, jsou vážnými varovnými signály.

Léčba spočívá především v inhalačním podávání léků, které působí rozšířením dýchacích cest, a léků proti zánětům. Průměrná délka hospitalizace při této nemoci je v ČR zhruba 16 dní a pracovní neschopnost 36 dní.

"Za 15 let bude chronická obstrukční plicní nemoc pátou nejčastější příčinou ztráty života. Dnes je šestnáctá," soudí plicní lékař profesor Vladimír Vondra. Předběhnou ji jen infarkty, deprese, dopravní nehody a rakovina. 

Pacientům změří plicní funkce

16. listopadu se letos již podruhé uskuteční světový den proti této nemoci. Ve 23 ordinacích po celé ČR budou lékaři měřit zájemcům plicní funkce a testovat kuřácké zplodiny ve vydechovaném vzduchu. Lékaři zároveň řeknou, co by dotyčný měl dělat pro to, aby se nemoci vyhnul.

"Loni při stejné akci jsme vyšetřili 1200 pacientů a z toho pět procent lidí mělo obstrukční plicní nemoc. Všichni už se léčí," dodal docent Musil.

Doktorka Kateřina Langrová z Koalice proti tabáku dodala, že 75 procent lidí s plicními chorobami jsou kuřáci. "Ročně tabák zabije v ČR 18 000 lidí, z toho zemře i dva tisíce tzv. pasivních kuřáků, kteří sice sami nekouří, ale jsou dlouhodobě vystaveni tabákovému kouři," upozornila Langrová.