„Hlavními rizikovými faktory tohoto onemocnění jsou věk nad 60 let, souběh kouření a pití alkoholu, chronická pankreatitida, obezita a diabetes. Na základě genetických vloh vzniká tento druh rakoviny v pěti až deseti procentech,“ soudí prof. MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Dodává, že výsledky léčby jsou v podstatě stejné ve všech zemích, které disponují vyspělou lékařskou péčí. Alarmujícím údajem by měl být fakt, že pětiletá doba přežití nemocných s tímto karcinomem je méně než pět procent.

„Bohužel se v blízké budoucnosti neočekává průlomové řešení tohoto problému,“ upozorňuje profesor.

Nejdůležitější příčinou krátkého přežití nemocných po diagnostikování tohoto onkologického onemocnění je pozdní diagnóza. Doba přežití pacientů s pozdně stanovenou diagnózou je necelých pět měsíců.

Lékaři stále nemají k dispozici metody pro časné odhalení této zhoubné nemoci a také vývoj účinných léčebných možností zaostává za možnostmi v terapii ostatních maligních nádorů.

Varující příznaky
Bolest v nadbřišku, která často vyzařuje do zad.
Neobjasnitelné bolesti zad.
Nechutenství a s tím spojený neobvyklý váhový úbytek.
Pocity nevolnosti.
Projevy neinfekční žloutenky.
Změny barvy a konzistence stolice, tzn. stolice je jílovitá, průjmovitá.
Záněty žil, které se opakují bez zjevného důvodu.
 Nově vzniklá cukrovka 2. typu.
 Rozvoji choroby mohou předcházet také projevy tzv. depresivního syndromu.