Největší nárůst případů se očekává u zemí s nízkými a středně nízkými příjmy (rozvojové země), uvádí zpráva předložená na World Cancer Congres, který zasedal počátkem listopadu. Přestože se ženy žijící v těchto zemích zpravidla dožívají vyššího věku, bylo zjištěno, že je zároveň nejvíce ohrožují rizikové návyky, jako například kouření a špatná životospráva.

Historicky největší hlášený výskyt rakoviny byl zaznamenán v roce 2012, a to překvapivě v zemích s vysokými příjmy. Pravděpodobně je toto číslo zapříčiněno vyspělou technikou, která umí nemoc včas odhalit, lepší zdravotní péčí i vyšším důrazem kladeným na screening a prevenci. Mezi tyto země patří například Dánsko, Spojené státy americké, Jižní Korea, Nizozemsko a Belgie.

V současné době byl v Americe zaznamenán 20% pokles případů rakoviny a úmrtí ve srovnání s rokem 1991. Autorka studie Sally Cowalová říká, že lví podíl na poklesu počtu případů může mít částečně také kontrola tabákového průmyslu a zlepšení zdravotní péče.

Naopak největší úmrtnost byla pozorována v chudších zemích, například v Zimbabwe, Malawi, Keni, Mongolsku a Papui Nové Guineji, kde není příliš rozšířená zdravotní péče.

Rozdíl mortality v chudých zemích

Pravděpodobnost přežití při výskytu rakoviny prsu závisí na včasném odhalení nemoci a její správné léčbě. V zemích s vysokými příjmy (Kanada, Austrálie, Izrael, Brazílie a státy severní Evropy) byla pravděpodobnost přežití v pětiletém horizontu více než 85 %. Méně než 60 % vykazovaly státy s nižšími a středně nízkými příjmy, jako například Jihoafrická republika, Mongolsko, Alžírsko a Indie.

„Není to šokující, naopak to ukazuje velmi střízlivý pohled na to, co se děje na globální úrovni,“ řekl chirurgický onkolog Nestor Esnaola z Fox Chase Cancer Temple Health, který výsledkem není vůbec překvapený. Dodal ale, že existuje několik způsobů, jak lze některým druhům rakoviny zabránit.

Rizika výskytu lze snížit

Esnaola především volá po prevenci v podobě očkování proti hepatitidě typu B, aby se zabránilo rakovině jater, očkování chlapců i dívek proti HPV virům (rakovina děložního čípku), než se stanou sexuálně aktivní, a po zvýšení osvěty prevence v podobě zvaní žen na mamograf, který umí odhalit karcinom prsu.

Uznal ale, že ne všechny státy mají stejné možnosti. V rozvojových zemích by se tento problém dal vyřešit větší osvětou v samovyšetření prsu. Dále zmínil důležitost kampaní proti tabákovým výrobkům, aby se zabránilo rakovině plic, krku a hltanu. Ze stolice by se mělo dělat více testů a rozborů, které umí odhalit rakovinu tlustého střeva, pokud není někde možnost kolonoskopického vyšetření.

V roce 2012 byla rakovina druhou nejčastější nemocí, na kterou ženy umíraly. Prvenství si držela kardiovaskulární onemocnění. Mezi nejzákeřnější typy patří rakovina prsu, tlustého střeva, plic a děložního čípku.

Na vině je kouření i HIV

Rakovina prsu patří k nejčastěji diagnostikovanému typu rakoviny na světě, ačkoli se v některých zemích dají vysledovat i jiné a časté druhy tohoto onemocnění. V Číně a Severní Koreji lidé nejčastěji onemocní rakovinou plic, a to v důsledku velkého počtu kuřáků. Kouří asi 50 % mužů a 2 % žen. Bohužel dámy jsou vystaveny pasivnímu kouření a ohrožuje je také znečištěné ovzduší.

U afrických národů převládá rakovina děložního čípku. V některých místech v Africe, například na jihu či na východě, je také nejvíce případů HIV. U HIV pozitivních žen je až pětkrát vyšší pravděpodobnost onemocnění rakovinou děložního čípku.

Na zmíněné konferenci byla hodnocena i ekonomická zátěž, která je způsobena především předčasným úmrtím pacienta, který byl do té doby vnímán jako užitečná pracovní síla. Výsledná částka byla v roce 2009 odhadnuta na 286 miliard dolarů.