V organismu uvedených bakterií se totiž na úkor železa nachází značné množství manganu, který dokáže spolehlivě zneškodnit částečky volných radiálů napadajících buněčné struktury a odstranit škody, jež radioaktivní paprsky napáchají na genetickém fondu.

Američtí vědci jsou přesvědčeni, že jejich obrannou metodu lze aplikovat také u člověka.

Podáváním preparátů s vysokým obsahem tohoto kovu by bylo možné nejen odstranit nežádoucí účinky při ozařování rakovinových nádorů, ale také při léčení osob zasažených radioaktivním zářením.