Uvedl, že právě proti pasivnímu kouření je zaměřen i letošní týden proti rakovině, který bude od 10. do 17. října v celé Evropě.

"Tabákový kouř obsahuje přibližně 4000 chemických látek, z toho asi sto je schopných vyvolávat nádory. Jiné jsou jedovaté. V kouři je i vysoký obsah oxidu uhelnatého, který škodí srdci a cévám. Proto když nekuřák vdechuje cigaretový dým, dostává tyto látky do sebe a škodí mu," řekl Dienstbier.

V České republice ve dvou třetinách domácností alespoň jeden člen kouří, a tak děti již od dětství jsou nedobrovolně vystavovány cigaretovému dýmu. "Právě v rodinách by rodiče měli jít příkladem a nekouřit. Není přece normální, abychom měli dnes už bohužel ne výjimečně i osmileté kuřáky, kteří napodobují své rodiče," řekl Dienstbier. Liga připravila 350 000 letáků, v nichž vysvětluje, co je pasivní kouření a jak škodí.

Květinový den vynesl 16 miliónů

Letošní květinový den, zaměřený na boj s rakovinou, který byl 12. května, vynesl 15,9 miliónu korun. "Je to méně než před třemi lety, kdy byl rekord 18 miliónů. Sbírek je totiž hodně a pokud jedna z nich se zprofanuje, lidé přestanou věřit i těm ostatním, které jdou na dobro věci," řekl Dienstbier.

V České republice je výskyt rakoviny srovnatelný se zeměmi v Evropě, které mají stejný počet obyvatel jako ČR. Vedeme však v rakovině tlustého střeva. V poslední době sice klesá počet rakoviny plic u mužů, ale bohužel stoupá toto onemocnění u žen. Je to dáno i tím, že ženy stále více kouří, zatímco muži se tohoto zlozvyku zbavují.

Dvě centra péče

Liga proti rakovině podporuje i dvě centra preventivní a následné onkologické péče. Jsou v pražské Nemocnici Sv. Alžběty a Na Bulovce. Jejich činnost je dotována z výtěžku sbírek květinového dne, protože jde o nestátní zdravotnická zařízení, která nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Za poplatek 300 až 500 korun nabízí odbornou preventivní onkologickou prohlídku. "Když zjistíme pozitivní nález, doporučíme pacientovi onkologa, který ho dál bude léčit. V rakovině stále platí, že přijít včas znamená mít velkou šanci na uzdravení," dodal prof. Dienstbier.