Většina mužů nepovažuje preventivní prohlídky za důležité a polovina z nich tvrdí, že je jejich lékař o onkologické prevenci neinformuje. Ženy jsou přitom v přístupu k prevenci téměř dvakrát odpovědnější než muži. Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu populace ČR, který provedly společnost Sanofi a agentura Millward Brown.

Rakovinu jako chorobu, jíž se obávají nejvíce, uvedlo ve výzkumu 67 procent mužů. Avšak v průměru pouze 26 procent preventivních onkologických prohlídek u mužů, jako vyšetření rakoviny prostaty, tlustého střeva, varlat a kůže, je absolvováno dle doporučení dostatečně často.

Cítí se zdrávi

Mezi důvody, kterými muži ospravedlňují zanedbávání preventivních prohlídek, dominují subjektivní pocit zdraví (16 procent) a fakt, že nepovažují prevenci za důležitou (18 procent), respektive o ní nevědí (14 procent).

Z výzkumu také vyplynulo, že každý druhý muž nepřímo svaluje vinu na svého praktického lékaře. Celých 53 procent respondentů uvedlo, že je jejich praktik neinformuje o nutnosti preventivních prohlídek.

Toto procento přitom zůstává velmi vysoké i v rizikové věkové skupině mužů nad 50 let věku. České ženy jsou ve srovnání s muži výrazně zodpovědnější. Onkologické preventivní prohlídky jsou v průměru ženami absolvovány dvakrát častěji.

„Z našich zkušeností víme, že lidé mají tendenci dělat se v podobných výzkumech trochu lepšími. Je možné, že procento mužů, kteří pravidelnou prevenci zanedbávají, je ještě vyšší,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí skupiny Sanofi.

„Pokud bychom sečetli muže, kteří dostatečně pravidelně absolvují všechny preventivní onkologické prohlídky, dostaneme se na pouhá tři procenta mužské populace v ČR,“ říká Mgr. Veronika Vackeová z agentury Millward Brown.

Nejmenší zájem je o melanom

Preventivní onkologická vyšetření lidé absolvují buď u praktického lékaře, nebo u specialisty. U každého typu prohlídky je doporučena jak frekvence vyšetření, tak věk, kdy je vhodné s pravidelnými prohlídkami začít.

Například vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku by měli lidé po padesátce podstupovat každé dva roky. V této rizikové skupině však čtvrtina mužů uvedla, že vyšetření neabsolvuje vůbec. Dostatečně často se na tuto prevenci dostaví jen dva z pěti mužů nad padesát let.

Ještě častěji, tedy jednou ročně, by měli muži podstoupit preventivní vyšetření prostaty. Tuto prohlídku zcela ignoruje více než třetina českých mužů starších 50 let. Poctivou docházkou na prohlídky se může pochlubit jen čtvrtina z nich. I v této věkové skupině, tedy 50+, tvrdí takřka polovina mužů, že je jejich lékař neinformoval o nutnosti pravidelných onkologických prohlídek.

Mladší ročníky na tom nejsou o mnoho lépe. Samovyšetření varlat, které by měl každý dospělý muž provádět alespoň jednou za měsíc, 40 procent respondentů naprosto vynechává. Poctivě ho provádí jen 19 procent českých mužů.

Podobně ignorují i riziko kožních melanomů. Preventivní prohlídky u kožního lékaře absolvuje svědomitě jen 6 procent dotazovaných. Naopak tři pětiny nechodí na onkologické kožní kontroly vůbec.

Samovyšetření opomíjejí muži i ženy

Ačkoli jsou ženy v průměru dvakrát zodpovědnější než muži a na gynekologická respektive mamografická vyšetření chodí spolehlivě více než 70 procent z nich, jejich zodpovědnost je podmíněna věkem. Například mezi dívkami ve věku 18-25 let uvedlo 12 procent, že neabsolvuje gynekologické prohlídky vůbec.

U žen také existuje velký nepoměr mezi vnímáním důležitosti vyšetření v ordinaci versus samovyšetření. Zatímco pravidelná mamografická vyšetření v rizikové skupině 45+ absolvuje jednou za dva roky 78 procent žen, samovyšetření provádí dostatečně pravidelně pouze 16 procent žen. Lékaři přitom toto samovyšetření doporučují jednou za měsíc už od 18 let věku.

Co dále vyplynulo z průzkumu
Vysoké procento mužů (18 procent) se obává exotických onemocnění (zika apod.), ačkoli je u těchto chorob statistická pravděpodobnost onemocnění takřka nulová.
U žen je toto číslo ještě vyšší, viru zika nebo tzv. ptačí chřipky se bojí takřka třetina z nich (27 procent).
Sedmnáct procent Čechů by rakovinu léčilo pomocí alternativní medicíny.