Odborníci ve své studii zaznamenali údaje o poměřování velikosti uší i délek končetin a porovnávali je s výsledky psychologických testů, které zadávali jednotlivým účastníkům v průběhu celého výzkumu.

Jedinci, u nichž byla zjištěna výrazná tělesná asymetrie, tíhli k podstatně násilnějšímu chování.

Následky nepříznivého těhotenství

Vedoucí týmu Zeynep Benderlioglu nachází vysvětlení tohoto jevu v nepříznivých podmínkách a okolnostech, jimiž musel plod projít už v mateřském lůně a které se neblaze podepsaly nejen na jeho odpovídajícím fyzickém, ale také psychickém vývoji.

Už z té doby se podle něj datuje i jisté poškození nervového systému, které se v konečných důsledcích může projevovat také slabší kontrolou nad vnějšími známkami agresivity.