Zjištěn obvykle bývá až v pozdních stádiích, kdy se šíří do kostí a jiných orgánů. V těchto případech je už šance na uzdravení malá. Proto se lékaři snaží zachytit zhoubný nádor ve stádiu, kdy lze efektivně využít moderní léčebné postupy. K časné diagnostice slouží jednoduchý krevní test PSA (prostatický specifický antigen).

Na existenci nádoru mohou muže upozornit problémy s močením, doprovázející zbytnění prostaty. Jestliže některými z následujících příznaků trpíte, neměl byste zbytečně vyčkávat a doufat, že samy od sebe zmizí. Rozumnější je vyhledat, co možná nejdříve, pomoc praktického lékaře nebo urologa.

Varovné příznaky onemocnění

  • Změna charakteru/kvality močení - slabý proud moči, obtížný začátek, zdlouhavé nebo přerušované močení, odkapávání moči na konci močení, nedokonalé vyprázdnění močového měchýře.
  • Změna frekvence - potřeba nočního močení, časté nucení a častá potřeba.
  • Změna vzhledu ejakulátu - může se objevit příměs krve.
  • Závažné onemocnění mohou signalizovat i bolesti v oblasti zad, pánve a kyčelních kloubů.
  • Ve většině případů časného stadia onemocnění zhoubným nádorem prostaty nemusí mít muž žádné příznaky.

Bát se testu je zbytečné

Obavy z vyšetření rozhodně nejsou na místě. Test PSA se provádí ze vzorku odebrané žilní krve. O jeho provedení by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit hlavně muži starší 50 let. Test se však doporučuje i čtyřicátníkům, kteří mají rakovinu prostaty v rodinné anamnéze. To znamená, že tímto onemocněním trpěl některý z jejich přímých příbuzných, dědeček nebo otec.

  • Pokud budou hodnoty krevních testů v normě, je vše v pořádku a lékař pozve pacienta na další kontrolu po jednom až dvou letech. Muž si může být jist, že pokud bude termíny prohlídek dodržovat, bude nádor, v případě, že se objeví, podchycen a léčen včas.
  • Jestliže jsou hodnoty krevních testů vyšší, přechází pacient do péče urologa, který provede další vyšetření. To potvrdí či vyloučí přítomnost nádoru v prostatě. Pro přesnou diagnózu může být provedena ještě biopsie prostaty. Pod kontrolou ultrazvuku se z prostaty přes konečník odebere miniaturní vzorek tkáně.
  • V případě, že se nádorové postižení prokáže, zahájí se léčba, která je tím úspěšnější, čím dříve se s ní začne. Nejúčinnější způsob léčby, který může vést až k vyléčení karcinomu, je operační odstranění prostaty nebo její ozáření. Pokročilá stadia onemocnění se léčí hormonálně.

 

Docent Richard Fiala z Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, který se diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prostaty věnuje, říká: "Je velmi důležité, aby se informace o riziku postižení karcinomem prostaty nejen k mužům dostala, ale aby také byli poučeni o možnostech včasné diagnostiky a léčby. Jen poučený muž se může dobře rozhodnout. Má o vyšetření zájem a ví, co má udělat."