Zprávu State of World Population 2004 (The Cairo Consensus at Ten: Population, Reproductive Health and the Global Effort to End Poverty) představil ve středu na tiskové konferenci v Praze Godfrey Walker, ředitel týmu technické podpory pro Evropu a Střední Asii z bratislavské kanceláře UNFPA.

Z jejích závěrů vyplývá, že většina zúčastněných zemí káhirský program naplňuje. Vlády jednotlivých států úspěšně realizují opatření, která vedou k odstranění extrémní chudoby, prosazování rovnosti mezi pohlavími, snižování mateřské a dětské úmrtnosti, k boji proti AIDS a ochraně životního prostředí.

Do strategií rozvoje rovněž začlenily populační problematiku. Do prosazování Akčního programu se stále více zasazují také nevládní organizace.

Dlouhá cesta k cíli

Přesto se plán nepodařilo zcela naplnit a před zeměmi je ještě dlouhá cesta k realizaci vytyčených cílů.

Na světě stále stoupá počet nakažených osob virem HIV. Jen v roce 2003 se jím nakazilo dalších pět miliónů lidí, denně to je 14 tisíc osob. 40 procent z nich jsou ženy a přibližně 20 procent děti. V polovině roku 2004 žilo 38 miliónů lidí s virem HIV či rozvinutým onemocněním AIDS. Jen loni na AIDS zemřely 3 milióny osob, z toho 2,5 miliónu dospělých a 500 tisíc dětí mladších patnácti let.

V současnosti nemá asi 350 miliónů párů přístup k moderním metodám plánovaného rodičovství. 137 miliónů žen by rádo odložilo mateřství na pozdější dobu, ale neužívá žádných metod rodičovského plánování. 64 miliónů žen dále využívá jen méně účinné metody.

Hrozbou jsou rovněž úmrtí žen při porodu, při němž jich ročně zemře 529 tisíc. Většinou jde o komplikace, kterým by bylo možné zabránit. 99 procent úmrtí připadá na rozvojové země. Godfrey Walker podotkl, že pravděpodobnost úmrtí žen při porodu je markantní zejména v Africe, kde je její poměr 1:16, zatímco v Evropě 1:5000.

V rozvojovém světě se dále jedné třetině těhotných žen nedostává zdravotní péče. 60 procent porodů je uskutečněno mimo nemocniční zařízení. Pouze polovina personálu, který u porodů asistuje, je kvalifikovaná.

Přestože tempo růstu populace v mnoha zemích od 90. let klesá a vyspělé země se potýkají s jejím stárnutím, v roce 2050 stoupne počet obyvatel světa ze současných 6,4 miliardy na 8,9 miliardy obyvatel. Teprve poté se očekává stagnace a následný pokles světové populace. Ve stejné době bude v nejchudších zemích žít 1,7 miliardy osob.