To, že měřené údaje o počtu obézních lidí narůstají opravdu velmi rychle, dokládají vědci i varováním, že do roku 2025 bude téměř pětina lidstva obézní, uvádí Daily Record.

Za posledních 40 let měření, přesně mezi roky 1975 až 2014, se počet mužů a žen spadajících do kategorie obezity prudce zvýšil ze 105 miliónů na 641 miliónů, ukazují nejnovější data.

S každým dalším desetiletím průměrně lidé přibírají 1,5 kilogramu. To by do roku 2025 mohlo v číslech představovat 18 % obézních v mužské populaci a 21 % v ženské, a to celosvětově.

Do kategorie těžce obézních jedinců bude podle odhadů v té době spadat šest procent všech mužů a devět procent žen.

Body Mass Index (BMI)

Pro stanovení klinické definice obezity používají vědci hodnotu BMI (Body Mass Index). Tedy měření, které zjišťuje poměr tělesné váhy a výšky.

Podle nejnovějších údajů uveřejněných v britském lékařském časopise Lancet se průměrná hodnota BMI od roku 1970 do současnosti po celém světě zvýšila z hodnoty 21,7 na 24,2. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko obezity. Hranice pro začínající obezitu je přitom stanovena na hodnotu 25.

V roce 2014 měla nejvíce obézních lidí Čína – 43,2 miliónu mužů a 46,4 miliónu žen. Další výraznou položku v žebříčku obézních zabíraly Spojené státy americké se 41,7 miliónu mužů a 46,1 miliónu žen. Velká Británie byla s počtem 6,8 miliónu obézních mužů na sedmém místě, britské ženy (7,7 miliónu) skončily na místě jedenáctém.

V České republice bylo podle údajů SZÚ z roku 2007 označeno za obézní 25 procent žen a 22 procent mužů. Nadváha všeobecně představuje v ČR problém pro více než polovinu populace starší 50 let.

„Za posledních 40 let jsme se změnili ze světa, kde byl dvojnásobek lidí s podváhou než nadváhou, v opak. Poprvé je více lidí obézních než hladovějících,” uvedl profesor Majid Ezzati z Imperial College London, který vedl výzkum založený na datech získaných z více než 1700 populačních studií provedených ve 186 zemích světa.

„Budou-li současné trendy pokračovat, nejenže se nepodaří zastavit přibývající počet obézních lidí, ale také bude do roku 2025 překročena hranice, kdy bude na světě mnohonásobně více žen těžce obézních než podvyživených,” dodal.

Dva stejně závažné problémy 

Profesor George Davey Smith důrazně nabádá odborníky i laiky, aby kvůli stále se zvyšujícímu počtu obézních lidí stále nezapomínali na ty, kteří i v moderní době stále trpí hlady a žijí na hranici chudoby. V jižní Asii je podle jeho vyjádření stále téměř čtvrtina populace trpící výraznou podváhou, ve střední a východní Africe je to více než 15 % všech mužů a 12 % žen.

„Při zaměření veškeré pozornosti na obezitu, která je teď více v centru zájmu, na úkor podvýživy nemalé skupiny lidí hrozí přesun potřebných zdrojů – jak finančních, tak i jiných, na lidi, kteří ve výsledku mohou ovlivnit dění v zemích s nízkými příjmy. Je třeba řešit oba problémy současně,” uvedl Smith.

Na tom, že obezita představuje aktuálně větší celosvětový problém, se jednohlasně shodují odborníci z různých koutů světa. I na tom, že je potřeba v boji s ní vydržet a nepolevovat. Stále více zemí se tak zaměřuje na různé programy, které jim v tom mají pomoci.

Někde je hlavním tématem zavádění daně z cukru, v jiných koutech světa se zaměřují na prevenci obezity dětí již u matek v děloze a následně v kojeneckém věku. Čím větší znalost veřejnosti o možných rizicích bude, o to snadnější bude i případný boj s obezitou.