Přitom ještě donedávna se soudilo, že naopak starší osoby jsou obecně náchylnější k onemocnění srdce a cév. Všichni začínající kuřáci by tudíž měli vědět, že jejich šance dožít se důchodového věku je výrazně snížena.

Analýzou dat Světové zdravotnické organizace z let 1985 až 1994 bylo zjištěno, že každý čtvrtý muž mezi třiceti pěti a třiceti devíti roky se srdečním infarktem, nekončícím smrtí, byl kuřák. Ještě hůře na tom byly ženy, které jako kuřačky byly postiženy infarktem častěji než muži.

Hlasujte v anketě pod článkem:
V kolika letech jste začali kouřit?

Kouření přitom vědci přičetli až pětašedesát procent všech zaznamenaných infarktů ve zkoumané skupině osob. Ve skupině 60 až 64 let byl počet infarktů nižší než mezi mladými osobami. Ovšem i mezi staršími kuřáky byly častěji srdeční příhodou ohroženy ženy.

"Proto by si kuřáci měli opravdu pečlivě tuto studii přečíst. Protože je to analýza dat z minulosti a týká se současnosti. Není to žádné co bude, nebo co by, kdyby," míní doktor Tim Bowker z Britského kardiologického ústavu.