To potvrzují i statistiky. Jen díky preventivním programům se daří v časném stádiu zachytit až 85 % zhoubných nádorů kůže, 77 % zhoubných nádorů prsu a 70 % zhoubných nádorů prostaty, a mírně tak klesá i úmrtnost onkologicky nemocných.

Prevence má tak opravdu smysl, což si lidé po celém světě připomínají právě 4. února při Světovém dni boje proti rakovině.

Nejčastější zhoubné nádory u mužů

FOTO: Dialog Jessenius

Mezi nejčastější zhoubné nádory mužů patří rakovina prostaty, plic a tlustého střeva. U žen se pak jedná o rakovinu prsu a pohlavních orgánů. Na všechna tato onemocnění se i zaměřují projekty Dialogu Jessenius, obecně prospěšné společnosti, jež s pomocí partnerů stojí za sérií vzdělávacích filmů Průvodci onemocněním. Ty nemocným i jejich rodinám přinášejí informace o konkrétní chorobě, její léčbě, čímž napomáhají všem zúčastněním celou situaci lépe pochopit a následnou léčbu co nejlépe zvládnout.

Filmy jsou zdarma k dispozici na stránkách www.pruvodce-onemocnenim.cz .

Nejčastější zhoubné nádory u žen

FOTO: Dialog Jessenius

„Sdělení diagnózy je pro nemocného obvykle takový šok, že v ten daný okamžik není schopen pojmout téměř žádné dílčí informace, natož se na cokoliv zeptat,” vysvětluje jedna z autorek projektu Michaela Tůmová a dodává: „Proto tolik nemocných i jejich nejbližších oceňuje možnost dozvědět se o nemoci a veškeré možné léčbě z filmů, na jejichž výrobě se podíleli ti nejlepší odborníci z daného oboru.”

Nemocní jsou pak lépe připraveni na samotnou léčbu, ale i spolupráci s lékaři. „Lékař během jedné konzultace nemůže říci nemocnému vše. Bohužel lékařů - specialistů začíná být v současné době málo a jejich čas začíná být velmi limitován. Přitom vlastní komunikace s nemocným je při léčbě ze všeho nejdůležitější,” vysvětluje onkoložka a spoluzakladatelka Dialogu Jessenius Doc. Petra Tesařová.

„Léčba rakoviny není jednoduchá, ba naopak znamená pro lidský organizmus obrovskou zátěž a není nikdy zárukou, že bude účinná. Proto je tak důležité, aby nemocný získal v lékaři partnera a v jednotlivých krocích mu důvěřoval,” dodává onkoložka.

Navíc má-li nemocný dostatek odborných informací, mnohem lépe léčbu snáší a neupíná se tolik na zaručené rady na internetu, které mu mohou bohužel mnohdy víc ublížit než pomoci.