Se začátkem školního roku je čeká pravidelný režim, hlavně vstávání a usínání ve stejnou dobu. Děti se tomu budou zpočátku bránit, k úpravě denního režimu bychom proto měli využít období před koncem prázdnin.

Čas večerního ukládání je třeba posunout. Pokud chodily děti o prázdninách spát až po 22. hodině, těžko budou ze dne na den bez problémů usínat okolo 20. hodiny.

Začneme je tedy ráno budit dřív a vstávání jim zpříjemníme nějakým atraktivním programem. Návrat do běžného života pak pro ně nebude tak těžký. Dětem předškolního věku, které si o prázdninách odvykly po obědě spát, nastolíme opět odpolední spánek ve stejnou dobu.

Osvědčilo se také věnovat se dětem tak, aby měly možnost svou energii vydat. Neznamená to si s nimi celý den jen hrát a společně sportovat, ale zapojit je v rozumné míře i do povinností. Mohou nám například pomoci uklidit svůj pokoj, vyrobit do něj novou dekoraci, připravit si školní koutek, a pokud je to těší, i vařit.

Dbát na bezpečnost

O prázdninách děti často pobývají na venkově, kde jsou v relativním bezpečí. Nyní jsou zpátky v ulicích města. Odvykly si dávat pozor a pohybovat se ostražitě, proto je dobré znovu je poučit o pravidlech silničního provozu a o všech nástrahách života ve velkoměstě.

Není vhodné nechat je třeba rovnou po návratu z prázdnin pohybovat se v okolí domu na kole, a to přesto, že tam před prázdninami už samy bezpečně jezdily. Počítejte s tím, že jsou po návratu z prázdnin méně opatrné a chvilková nepozornost by jim mohla být osudná.

Se starším školákem projdeme znovu trasu do školy a upozorníme ho na všechny přechody, podchody a semafory. Vyplatí se zkontrolovat si před začátkem vyučování cestu do školy i tehdy, když budeme svou ratolest do školy doprovázet. Na cestě se totiž může objevit nějaká záludnost, například v podobě objížďky.

Nestrašit děti školní docházkou

Nástup do školy nebo do školky je v životě dítěte velkým mezníkem. Nikdy je školou nestrašíme, naopak se snažíme navodit pozitivní emoce. Chceme přece, aby se na školu těšilo. O škole mluvíme jen povzbudivě. Pokud jsme sami školu nesnášeli, raději o tom před dítětem pomlčíme.

Starším školákům, kteří se na začátek školního roku netěší, připomínáme raději jejich spolužáky, které dva měsíce neviděli, nebo jejich oblíbený předmět.

Nemluvíme ani o svých obavách z toho, jak dítě bude všechny školní povinnosti zvládat. Naopak ho uklidňujeme ujištěním, že jeho nové problémy spojené se školou budeme řešit společně. Dítě by mělo mít jistotu, že ho v takové situaci nenecháme napospas jen jemu samotnému.

I poslední dny prázdnin je třeba si užít 

Je sice již na čase děti zklidnit a vrátit je do pravidelného denního režimu, ale činíme tak postupně. Pořád jim po zbytek volných dnů ponecháme určitý prostor na dovádění na čerstvém vzduchu venku. Návrat z prázdnin by ale neměl být náhlým nepříjemným skokem do všedních povinností.