Tyto lymfomy jsou co do četnosti šestou nejčastější zhoubnou chorobou v Evropě po karcinomu plic, prsu, prostaty, tlustého střeva a konečníku.

Princip léčby spočívá v tom, že na nádorové buňky se navážou protilátky, které jsou vyrobeny tak, aby se vázaly jen na nádorové buňky nesoucí na povrchu určitý znak (antigen). Takovým látkám říkáme monoklonální protilátky. Jsou cílené proti jednomu znaku - antigenu.

Na tyto speciální protilátky je navázána další složka - zářič (yttrium), který nádorovou buňku, k níž je připoután protilátkou, zničí. Pouze tu, k níž jej protilátka přivázala a další v její bezprostřední blízkosti, protože "dostřel" yttria je několik málo milimetrů. Dochází tak k velmi účinné likvidaci nádorových buněk, aniž by byly poškozeny zdravé.  

Lepší snášenlivost

Tato léčba nemá vedlejší účinky, které obvykle vídáme u léků bránících množení buněk (cytostatik). Je proto pacienty lépe snášena. Další výhodou je možnost ambulantního podání v jedné kúře, protože není nutná hospitalizace. Lék se podává v krátké nitrožilní infúzi.

V současnosti se o zařazení léku do systému léčby non-hodgkinských lymfomů jedná. Čím dříve se stanoví podmínky i cena tohoto léčivého přípravku, tím dříve pomůže mnoha onkologickým pacientům. Zatím pacienti i jejich lékaři čekají.