Možná nevíte, že se už můžeme nechat vakcinovat celý rok. V rámci zkráceného očkovacího schématu, které se používá v teplejších měsících, se první dvě dávky vakcíny aplikují ve 14denním intervalu tak, aby se rychle vytvořila potřebná imunita. Třetí dávka se absolvuje za 9 až 12 měsíců.

K vývoji potřebují krev

Klíšťata jsou cizopasníci patřící mezi roztoče. Na světě se vyskytuje kolem 650 různých druhů. Během životního cyklu (vajíčko - larva - nymfa - dospělý jedinec) vystřídá klíště několik hostitelů.

V České republice můžeme nalézt asi 17 druhů klíšťat. Pro člověka je však nejnebezpečnější klíště obecné. Vyskytuje se především na vlhčích a zatravněných loukách, pastvinách, v křovinách a na okrajích lesů. Klíšťata jsou velmi citlivá na vlhkost prostředí. Samička klíštěte je schopna sát na těle až dva týdny. Během této doby se může zvětšit až třicetkrát.

Jeho přisátí zpravidla nepocítíme

Do vzniklé rány totiž klíště vylučuje směs látek, které tiší bolest a brání srážení krve. Teprve později začne rána nepříjemně svědit. To už je však klíště přisáté a virus klíšťové encefalitidy prostupuje do organismu, kde se velmi rychle množí. "Lymfatickými drahami proniká do mízních uzlin, kde dochází k rozmnožení viru. Ten se odtud dostává krví do dalších orgánů imunitní soustavy. Zde se opět pomnoží a nakonec postihuje i centrální nervovou soustavu," vysvětluje MUDr. Jitka Luňáčková z Českých Budějovic.

Začneme dezinfekcí

Pokud nalezneme na těle přisáté klíště, co nejdříve ho odstraníme. Musíme počítat s tím, že je na pokožce pevně uchycené. Drží jako přilepené. Za to je zodpovědný sosáček se zpětnými háčky.

Místo přisátí klíštěte nejprve vydezinfikujeme, potom ho opatrně uchopíme, co nejblíže ke kůži, nejlépe pinzetou nebo speciálními kleštičkami. Kýváme s ním do stran a mírným tahem ho z kůže vytahujeme. Ranku poté opět vydezinfikujeme.

"Dříve propagovaný postup, při němž je klíště odstraňováno použitím oleje nebo vazelíny, je nevhodný, neboť tímto způsobem přidušené klíště vypouští do rány původce nemoci a dojde snáze k onemocnění," říká MUDr. Luňáčková.

I teď se vyplatí nechat se očkovat. Letos totiž se zvýšeným výskytem klíšťat můžeme počítat až do konce listopadu. Proto bychom měli myslet na prevenci včas, a ne až tehdy, kdy už se klíště živí naší krví.

Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění. Může zanechat trvalé následky v podobě přetrvávající zmatenosti, únavy, úporných bolestí hlavy nebo ochrnutí. Také se na něj dá dokonce umřít. Od roku 1990 do roku 2003 onemocnělo klíšťovou encefalitidou 6379 dospělých a 991 dětí. V loňském roce zemřeli tři lidé a také letos si již toto onemocnění vyžádalo svoji daň.