Vincenzo Piazza z vědeckého institutu v Bordeaux připravil experiment, při němž krysy mohly získat kokain tím, že strčí nos do otvoru. Pozorovaní hlodavci se po třech měsících stali na látce závislí. V její konzumaci ale pokračovali i poté, co za každé další "šňupnutí" dostali elektrický šok do končetin.

"Ukazuje to, že závislost není sociálním fenoménem, nýbrž nemocí mozku," uvedl Piazza. Z výzkumu také vyplývá, že podobně jako jejich lidské protějšky, i u závislých hlodavců je pravděpodobné, že se k drogám vrátí i poté, co je 30 dní neberou.

Takové modelové příklady, jakým je tento "krysí" experiment, by prý mohly expertům pomoci lépe porozumět, co vlastně závislost představuje i jak se s ní vypořádat.