Operujete páteře. Kdy máte nejvíc práce?

Jednoznačně v létě. V letních měsících je o 30 až 40 procent úrazů páteře víc než v jiných měsících. Často končí osudově. 

Proč tomu tak je?

Protože se lidé věnují aktivitám, které běžně v životě nedělají a o dovolené to chtějí dohnat. Patří k tomu prestižní sporty, jako je například jízda na koni, balónové létání, ale i skoky z mostů za pružném laně, lety na padáku, rafting nebo jízda na silných motocyklech. Pak stačí chvilka a dojde k úrazu, který může mít nedozírné následky a změní pacientovi od základu jeho život. 

Chcete říct, že lidé hazardují se svým zdravím?

Rozhodně ano. Jako by si neuvědomili nebo nepředvídali nebezpečí, které jim při tom či onom sportu hrozí. Co se může stát s jejich páteří. 

Poranění páteře bývají asi vážná, že?

Páteř je nosný pilíř těla. Vývojem se na něm vytvořily dvě křiviny v oblasti krční a bederní. Tyto úseky jsou nejpohyblivější a nejzatěžovanější. Právě proto bývají nejčastějším místem úrazu.

Páteř však má nejen funkci mechanickou, ale i ochrannou. Vždyť v páteřním kanále chrání míchu, a z ní vystupující nervové kořeny, jež jsou nejdůležitější spojnicí mezi mozkem a periferními nervy. Při úrazech páteře mohou být v lepším případě poškozeny pouze některé obratle, v horším případě také i mícha. 

Poranění míchy je horší, proč?

Mícha nemá schopnost regenerace, takže při úplném přerušení její funkce nelze již její činnost obnovit. Přibližně u 40 procent poranění páteře a u 20 procent postižení hrudní či bederní páteře bývá současně poškozena i mícha. Přerušení míchy je buď funkční, což je v 9 z 10 případů nebo anatomické. 

Jaký je v tom rozdíl?

Funkční znamená, že je zachována její anatomická kontinuita, ale je zastavena její funkce. Anatomická, že dojde k jejímu rozdrcení či úplnému roztržení. 

A efekt pro pacienta?

Přibližně stejný - nehybnost.

Z policejních statistik vyplývá, že nehod na silnicích je v létě také víc. Co při nich hrozí páteři?

Při dopravních nehodách u páteřních úrazů bývá nejčastěji poškozena i mícha, a to zhruba v polovině případů. Nejvíc dopravních úrazů vzniká v osobním autě, následují nákladní vozy, motocyklisté, cyklisté a nakonec chodci.

Proč to takhle rozdělujete?

Mechanismus úrazů je jiný. U upoutaných řidičů spočívá ve švihovém momentu hlavy a krční páteře, kdy může dojít k poranění vazů či meziobratlových plotének, eventuálně až k vymknutí krčních obratlů.

U neupoutaných účastníků nehody jsou následky vážnější. Po úderech hlavou do konstrukce automobilu většinou dochází ke zlomeninám až k roztržení páteřních obratlů, což je takřka vždy spojeno s nezvratným poškozením míchy.

Motorkáři jsou často katapultováni proti pevným objektům a častěji utrpí zlomeninu hrudní páteře. Cyklisté nezřídka přepadnou přes přední kolo a dojde ke zlomeninám krčního úseku páteře. Často se poraní i mícha.

Módní je jízda na koni. Ale pády z koňského hřbetu asi také dokážou páteř pošramotit?

Bohužel ano. Jezdec přeletí koni přes hlavu a na svou vlastní padá. Často nestačí dát před sebe jako nárazník ruce, spíše instinktivně stáhne hlavu mezi ramena a schoulí ji k hrudníku. Náraz pak zasáhne hlavně horní krční obratle.

Při pádu na obličej je častá zlomenina prstence druhého krčního obratle, jíž se říká katová. Stejným mechanismem končila život oběšence zepředu uvázaná smyčka. Toto poranění může znamenat smrt, jestliže je navíc poraněna mícha.

V místech pod druhým krčním obratlem je totiž nervové centrum řídící dýchání. Záchrana je pak pouze v případě, že pacientovi někdo do pěti minut poskytne první pomoc umělým nebo řízeným dýcháním, protože pacient sám dýchat nedokáže. Díky včasné pomoci takový pád z koně přežil americký herec Christopher Reeves, představitel filmového Supermana. Dnes je zcela ochrnutý, upoután na vozíku a dýchá za něj přístroj. 

Léto je v plném proudu. I když lékaři varují před skoky do vody, pořád slyšíme o úrazech.

Šipka do vody je efektní. Pokud jde o neznámou vodní nádrž, může skončit opět nebezpečným poraněním páteře. Mnoho vozíčkářů - mladých chlapců, by o tom mohlo vyprávět svůj příběh. 

Ale při skoku do vody přece chrání dopředu natažené ruce?

Ve skutečnosti ruce neudrží prudce padající váhu těla, a skočíme-li do mělké vody, úderem hlavy o dno dojde k rozdrcení krčních obratlů. Následek je vskutku fatální: okamžité ochrnutí spojené často s následným utonutím. 

Umíme poskytnout první pomoc?

Jestli myslíte v případě poranění páteře, pak musím říci, že to umí jen málokdo a drtivá většina ne. 

Co byste poradil?

Platí základní pravidlo: s člověkem raději nehýbat, a pokud je při vědomí, v pohybu mu zabránit.

Při poranění páteře a míchy hraje hlavní roli čas. Jeli mícha utlačena, je nutné poskytnout pomoc co nejdříve. Páteřní chirurg musí nervové struktury uvolnit, jinak hrozí ztráta jejich funkce.

Pokud dojde k úplnému přerušení míchy v úrovni prvních čtyř krčních obratlů, je kromě ztráty hybnosti všech končetin postižen i brániční nerv a člověk není schopen sám dýchat. Jen umělá plicní ventilace poskytnutá do pěti minut zachrání život. Hybnost už ne. 

Česká medicína si umí poradit s léčbou zlomenin páteře?

Rozhodně. Když si člověk poraní páteř, putuje ihned pod rentgen, který ukáže, zda a jak byly poraněny obratle a při doplněné magnetické rezonanci se rozpozná postižení vazivových struktur, plotének nebo míchy.

Ve všech případech jde o závažná poškození, kde řešením je operace. V případě, že zlomenina je stabilní a v dlouhodobém horizontu nehrozí vznik páteřní deformity, přikláníme se k léčbě konzervativní. 

Co to znamená?

Léčba spočívá ve zpevnění páteře zevní fixací. Máme k dispozici řadu speciálních protetických pomůcek ke stabilizaci krční, hrudní i bederní páteře pomocí límců, korzetů či stahovacích pásů. 

Jak dlouho trvá léčba poraněné páteře a jak je to s rehabilitací?

Vždy jde o dlouhodobou záležitost. Poranění páteře bez poškození míchy je světlejší variantou úrazů a jejich rehabilitace začíná až po zhojení poraněných částí obratlových těl a odstranění zevní fixace, tedy například límce či ortézy.

Celý proces léčby trvá od operace zhruba tři až šest měsíců, než můžeme znovu obnovit obvyklý životní režim.

Při poranění míchy jsou následky mnohem horší. Pacienti jsou většinou centralizováni do čtyř spinálních jednotek v Praze, Liberci, Brně a v Ostravě, odkud jsou po šesti až dvanácti týdnech překládáni do rehabilitačních ústavů Kladruby, Hrabyně, Lázně Košumberk, kde začíná nácvik soběstačnosti. 

Takže se vyplatí být o dovolené při sportování pozorný a nepřepínat své síly?

Rozhodně ano. Hazardovat se zdravím se nikdy nevyplácí.

JAKÉ BÝVAJÍ NÁSLEDKY PORANĚNÍ MÍCHY
Záleží na tom, v jaké výšce je mícha zraněna - podle toho dochází k omezení hybnosti a citlivosti pacienta.
Poranění nad čtvrtým krčním obratlem: odtud vybíhá brániční nerv, přestane-li fungovat, člověk nemůže dýchat ani hýbat končetinami a svaly trupu.
Pátý krční obratel: při jeho poranění je zachována jen funkce deltového svalu, člověk pouze dokáže zvednout ramena, jinak se nehýbá.
Šestý krční obratel: poranění znamená, že je zachována i funkce bicepsu, člověk ohne ruku v lokti, ale nedokáže ji vrátit zpět. Jinak se nehýbá.
Sedmý krční obratel: zachován triceps, člověk ohne ruku v lokti tam i zpět, ale nehýbe prsty - těmi pohne, pokud není přerušena funkce nervu, vybíhajícího z části míchy ještě o kousek níže. Jinak se nehýbá.
Hrudní část páteře: je nejzranitelnější a postižení míchy je zde nejčastější - lidé ochrnou na dolní polovinu těla.
První bederní obratel: zde končí mícha.
Druhý bederní obratel: zde odstupují nervové kořeny a jejich poranění může znamenat poškození funkce svalstva dolních končetin, člověk není schopen samostatného stoje a chůze, má omezenou citlivost dolních končetin a svěračů.
Nižší bederní oblasti: poškození nervových kořenů ovlivňuje hybnost chodidel a svěračů (močení, defekace, erekce, citlivost genitálií a konečníku).