"Stav je skutečně vážný, protože čísla jsou alarmující. Vždyť jestliže v roce 1970 bylo ročně hlášeno 2 125 nových případů rakoviny prsu, předloni už 5 224 a téměř dva tisíce žen na tuto nemoc zemřelo," upozornil přednosta Radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docent Jan Daneš.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je Česká republika spolu s Itálií ve výskytu zhoubného nádoru prsu na šestnáctém místě v Evropě a v počtu zemřelých zaujímá spolu s Německem jedenácté místo. Naopak nejlépe jsou na tom Švédsko, Finsko, Lucembursko a Francie.

Mamograf odhalí i nehmatné nádory

Docent Daneš se domnívá, že lepší diagnostika a včasnější záchyt onemocnění jsou hlavními faktory, které by zpomalily umírání na tuto nemoc.

Pracoviště jsou vybavena moderními přístroji a už několik let mají ženy od 45 do 69 let možnost bezplatného preventivního vyšetření na mamografu. Zatím se jich ale k němu dostavilo jen pětatřicet procent. Toto vyšetření se přitom týká 1,6 miliónu žen v uvedeném věku a mají na něj nárok jednou za dva roky. Mimo tento věk si ho ženy musí platit. Stojí přibližně pět set korun.

"Protože jde o dvouletý cyklus, měli bychom ročně vyšetřit zhruba 800 tisíc žen. Dostavuje se jich kolem 300 tisíc. I to je ale úspěch. Jen v našem centru v Praze 4 jsme na tisíc žen zachytili 7,7 nádoru. U této nemoci dvojnásob platí, že přijít včas znamená velkou šanci na vyléčení," uvedla doktorka Miroslava Skovajsová, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Chodíte na pravidelné mamografické prohlídky?

Docent Daneš doplnil, že v některých městech chodí na toto vyšetření většina žen, které v nich žijí. "Například v Brně ho absolvovalo 65 procent z nich. Naopak v podhorských oblastech Krkonoš je zájem o vyšetření žalostně malý," informoval.

Mamografické vyšetření v průměru odhalí na tisíc žen pět nádorů. Pokud jsou nádory malé, má žena skutečně velkou naději na vyléčení. Mamograf zaznamená i nehmatné nádory, které jsou dobře léčitelné.

Samovyšetřením si naopak žena může nahmatat nádor zhruba ve velikosti 1,8 až 2 centimetry. "Pravidelné mamografické vyšetření tak snižuje úmrtnost na rakovinu prsu až o třicet procent," upozornil Daneš.

Riziko stoupá s dědičností

Velké riziko mají ženy, v jejichž rodině se rakovina prsu vyskytla a měla ji matka nebo babička. Takové ženy by měly informovat svého praktického lékaře nebo ženského lékaře a na vyšetření chodit již od 30, maximálně 35 let. Onemocnění je totiž do značné míry dědičné.

Karcinom prsu se ale vyskytuje především v nejvyšších věkových kategorií. Přesto byl v roce 2002 diagnostikován i u dvou žen ve věku od 20 do 24 let. Nejvíce zjištěných nádorů pak připadlo na ženy ve věku od 55 do 59 let.

V Česku je 54 pracovišť, která prošla přísnou akreditací k preventivnímu mamografickému vyšetřování. Další již zřejmě přibývat nebudou. "Jsou rozmístěna tak, aby pokryla celou republiku, a praktičtí lékaři i gynekologové o nich vědí. Počítáme s tím, že jedno toto pracoviště bude zhruba pro 200 tisíc žen," sdělil Daneš.

Ženy mají možnost využít také bezplatnou telefonní linku 800 180 880, na které se dozví vše o rakovině prsu. Linka je v provozu každý všední den od 9 do 19 hodin. Vždy ve středu od 16 hodin na dotazy odpovídá i lékař onkolog a v pátek ve stejnou dobu i psycholog.

Rakovina prsu v ČR
Nová onemocnění Nová onemocnění Zemřelé Zemřelé
Rok celkem na 100 t. žen    celkem na 100 t. žen   
1970 2125 42,0 1343 26,6
1975 2662 51,3 1492 28,8
1980 2835 53,3 1697 31,9
1985 3133 58,9 1751 32,9
1990 3489 65,5 1907 35,8
1995 4557 85,8 2051 38,6
1996 4539 85,6 1892 35,7
1997 4554 86,0 1943 36,7
1998 4684 88,6 1913 36,2
1999 5043 95,5 1895 35,9
2000 4871 92,4 1939 36,8
2001 5152 98,2 1893 36,1
2002 5224 99,8 1965 37,5
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky