Odborníci již v rámci klinického výzkumu léčili 145 pacientů s glaukomem, kteří jsou prakticky slepí a trpí krutými bolestmi, které vyvolává nitrooční tlak.

Kromě toho se nyní pokusí o léčbu osob, jejichž onemocnění glaukomem se nachází v časnější fázi. Tito lidé ještě částečně vidí, upřesnil zakladatel oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Vilibald Vladyka.

Mezinárodní společnost pro Leksellův gama nůž ocenila nedávno práci lékařů tohoto oddělení cenou Průkopníci v radiochirurgii.

Glaukom, neboli zelený zákal, lze na počátku zastavit léky, později operací. Laserový zákrok oko vyléčí pouze částečně, navíc se při něm může poškodit "nevinná" tkáň oka. V ČR je onemocněním postiženo asi 150 tisíc obyvatel, přičemž jejich počet stále stoupá. [celá zpráva]

Využití Leksellova nože

Leksellův gama nůž, který pracuje s přesně zaměřenými gama paprsky, je Na Homolce v provozu dvanáct let, dosud jím bylo ošetřeno více než 5 tisíc pacientů.

Gama nožem lze vyléčit 95 procent nezhoubných mozkových nádorů a v případě zhoubných nádorů je možné lokalizovaným zářením prodloužit pacientův život a zlepšit jeho kvalitu. V poslední době se nůž využívá také k ovlivnění porušené funkce mozku, například při bolesti trojklaného nervu nebo při léčbě některých forem epilepsie.