Bohužel chronické onemocnění ledvin se v prvních fázích onemocnění příliš neprojevuje. Nebolí ani jinak jedince neomezuje. Pokud už se nějaké příznaky objeví, pak už je nemoc zpravidla v rozvinutějším stádiu a léčba je obtížnější, ne-li nemožná.

Proto je tak důležitá prevence, a to jak z pohledu zdravého životního stylu, tak pravidelných kontrol u lékaře. Jednou za dva roky má každý zdravotně pojištěný občan nárok na preventivní vyšetření u praktického lékaře, kam spadá i základní vyšetření ledvin. Přesto plné tři čtvrtiny občanů tuto možnost nevyužívají.

„Když se nemoc včas zachytí, diagnostikuje a léčí, může se vyléčit úplně či alespoň zpomalit. Tím se oddálí nutnost dialýzy. Pokud to již možné není, pomůže včasné odhalení nemoci řádně připravit nemocného na nekomplikované zahájení jedné z metod náhrady funkce ledvin, to znamená transplantaci, hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu,“ vysvětluje prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., z Fakultní nemocnice Plzeň.

Na dialýzu je v Česku odkázáno 6300 lidí

V České republice trpí chronickým selháním ledvin takřka 11 000 lidí. Na jednu z variant dialýzy, hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu je přitom odkázáno zhruba 6300 lidí. Pro většinu z nich by tím nejlepším řešením byla transplantace, která znamená pro tělo i samotného pacienta z dlouhodobého hlediska větší komfort.

„Při transplantaci ledvin od žijícího dárce jsou výsledky lepší než při transplantaci ledviny od dárce zemřelého, i proto tento způsob upřednostňujeme a vhodnou ledvinu hledáme nejprve v rodině a blízkém okolí nemocného. Ne vždy to ale takto přímo lze, a to z důvodu odlišné krevní skupiny nebo přítomnosti protilátek. Takové pacienty pak shromažďujeme v databázi, která jednou za tři měsíce provede párování. Výsledkem je pak několik dvojic, které si navzájem vymění ledviny,” vysvětluje praxi doc. MUDr. Jiří Froněk, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

„K dvojicím dospějeme vždy tak, že speciální software vyhodnotí ledvinu dárce jedné z dvojic jako mnohem vhodnější pro příjemce páru jiného. Od začátku programu v roce 2012 jsme takto dosud transplantovali 41 pacientů,“ dodává specialista.

Ledvina je přirozený filtr našeho těla
Ledviny jsou párový orgán, každá o velikosti pěsti. Slouží k filtraci (očišťování) krve a jsou zásadně důležité k tomu, aby různé škodliviny a odpadní látky naše tělo opustily v moči. Ledvinami stále proudí krev, kterou orgán čistí – za minutu jím proteče neuvěřitelné množství 1,2 litru krve. Přemíra solení, konzumace cukrů a živočišných bílkovin a pití alkoholu, kouření, nedostatek spánku, minerálů a špatný pitný režim ledvinám škodí, stejně jako vysoký krevní tlak, cukrovka, nadváha a některé léky, zejména proti bolesti (analgetika).

Světový den ledvin a vyšetření zdarma

Každý rok v březnu upozorňují nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin (World Kidney Day) na to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin.

Letošní Světový den ledvin připadající na 12. březen se zaměřuje na zdravé ledviny pro celou rodinu - právě děti je potřeba vést k tomu, že základem jejich zdraví je prevence. Proto je i heslem kampaně Vypijte sklenici vody na zdraví svých ledvin, která odkazuje na důležitost vhodného pitného režimu pro správné fungování ledvin.

„Onemocnění ledvin má vliv na další, hlavně kardiovaskulární problémy. První příznaky se objevují obvykle až v době, kdy funkce ledvin klesne pod 40 % původní kapacity. U nemocných se začne projevovat bolest hlavy, slabost, únava, nechutenství, opakované zvracení, častější močení (zvláště v noci), zvýšená žízeň, bledá kůže, vysoký krevní tlak, u dětí dokonce porucha růstu,” shrnuje přednosta Kliniky nefrologie prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který má právě tyto pacienty v péči.

„V případě dalšího zhoršení stavu nastupuje apatie, dušnost, otoky, bolesti na hrudi, bolesti kostí, bledost a svědění kůže. V této chvíli je zahájení dialyzační léčby a hledání vhodného dárce pro transplantaci ledviny již zcela nezbytné,“ uzavírá Viklický.

Rizikové skupiny (osoby starší 60 let) navíc mohou 12. března 2015 navštívit při příležitosti Světového dne ledvin přímo nefrologické ambulance. Jejich seznam a adresy jsou k dispozici na internetových stránkách www.wkd2015.cz či www.nephrocare.cz .

Jak by mělo vypadat preventivní vyšetření u praktických lékařů

Lékař v rámci této prohlídky nejprve „doplní anamnézu“ - zjistí, co se ve zdravotním stavu pacienta, eventuálně jeho rodiny, od poslední prohlídky změnilo, včetně kontroly očkování a léčby.

Pak provede klinické vyšetření pacienta – fyzikální vyšetření jednotlivých orgánů, kůže, změření krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientační vyšetření zraku, sluchu a moče. Dále zkontroluje a zhodnotí všechna dosavadní vyšetření – pokud některá v určitých intervalech (vyhláškou předepsaná) nebyla provedena, zajistí je. Patří k nim stanovení cholesterolu a tukových látek v krvi (v 18, 30, 40, 50 a 60 letech) a hladiny cukru v krvi (v 18 letech a pak od 40. roku věku ve dvouletých intervalech), vyšetření EKG (ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech).

„Pokud z anamnézy nebo klinického vyšetření pacienta vyplyne podezření na onemocnění vyžadující nějaká další vyšetření, lékař je buď provede sám, nebo pacienta pošle ke specialistovi,“ vysvětluje MUDr. Jana Uhrová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR.