Tři roky před vznikem demence a také po něm byl u takto postižených pacientů zjištěn výrazný pokles krevního tlaku. Ještě šest let před tím, než se demence projevila, nikdy nebyl zjištěn nízký tlak. To znamená, že demence se objeví do tří let po poklesu tlaku.

"Naše zjištění naznačují, že malý průtok krve mozkem, který vyplývá z rozsáhlého poklesu tlaku, může podporovat vznik demence," míní autor výzkumné studie doktor Chengxuan Qiu z Institutu Karolinska ve Stockholmu.

Švédští odborníci také zjistili, že při poklesu systolického krevního tlaku o patnáct bodů a více se výrazně zvýšilo riziko vzniku Alzheimerovy choroby a demence třikrát. U osob s cévními chorobami se riziko vzniku demence plynule zvyšovalo s klesajícím tlakem.

"Studie prokázala, že pokles tlaku může být ve stáří nebezpečný a vést k demenci. Nejhůře jsou na tom osoby s cévními chorobami, u nichž pokles tlaku významně zvyšuje riziko vzniku demence. Čím více klesá, tím je riziko větší," prohlásil doktor Qiu.