Kombinovaná hormonální antikoncepce je taková, která v každé pilulce obsahuje současně dva ženské pohlavní hormony: estrogen a gestagen. Jedná se o druh antikoncepce nejčastěji užívaný jak ve světě, tak v České republice. Pro preventivní působení této antikoncepce platí, že čím déle ji žena užívá, tím větší je redukce nádorového rizika. Pokud je užívání delší než 10 let, klesá riziko minimálně o 50 %.

Odborníci předpokládají, že důvodem snížení výskytu nádorů dělohy a vaječníků je zásah hormonální antikoncepce do průběhu menstruačního cyklu. „Je třeba si uvědomit, že dlouhodobá pravidelná menstruace není nic, co by mělo dlouhou historii a na co by bylo tělo ženy uzpůsobeno,“ připomíná MUDr. Vladimír Dvořák, místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti.

Samozřejmě jako u každé medikace i v případě hormonální antikoncepce musí lékař vždy zvážit její výhody i rizika.MUDr. Vladimír Dvořák

Ještě zhruba před dvěma stovkami let ženy menstruovaly jen několikrát za život, většinou byly buď těhotné, nebo kojily. To, že dnes mají ženy mnoho menstruací a mnoho ovulací, může následně způsobovat větší riziko, že se buňky děložní sliznice a vaječníků takto neustále vystavené změnám budou ze zdravých buněk měnit na přednádorové či nádorové.

„Díky užívání antikoncepce se kolísající hormonální hladiny v těle ženy dříve ustálí, čímž se zastaví jak periodické narůstání sliznice děložní, tak i každoměsíční ovulace. V obou orgánech pak neprobíhají neustále změny a klesá riziko nežádoucích buněčných změn,” dodává MUDr. Vladimír Dvořák.

„Samozřejmě jako u každé medikace i v případě hormonální antikoncepce musí lékař vždy zvážit její výhody i rizika. Ale pro naprostou většinu uživatelek platí, že benefity nad riziky vysoce převyšují,” dodává lékař.

Méně nádorů i nemocí srdce

Jednou ze studií, potvrzujících preventivní příznivý vliv užívání kombinované hormonální antikoncepce na zdraví žen, byla rozsáhlá klinická studie The Royal College of General Practitioners´ Oral Contraception Study. Probíhala ve Velké Británii na 1400 zdravotnických pracovištích od roku 1968 po dobu 39 let a sledovala více než 46 tisíc žen. Výsledky pak publikoval v roce 2010 British Medical Journal.

Riziko úmrtí na karcinom vaječníků je u uživatelek hormonální antikoncepce nižší o 47 %, u nádoru děložního těla je to až o 57 %. Hormonální antikoncepce rovněž snižuje riziko u jednoho z nejčastějších nádorů – karcinomu prsu – a to o 10 %.

Hormonální antikoncepce zřejmě chránila i srdce a cévy: počet úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční bylo 64,02 neuživatelek oproti 41,02 uživatelkám na 100 tisíc žen za rok a na cévní onemocnění mozku zemřelo 32,54 neuživatelek oproti 27,71 uživatelkám hormonální antikoncepce.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: