Vědci v současné době zjišťují bezpečnost a účinnost tohoto léku v kombinaci se standardní chemoterapií, a to především u nemocných v již pokročilé fázi onemocnění s tzv. pokročilým metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).

První pacient byl do studie zařazen na přelomu roku 2014 a 2015 na onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A během letošního roku plánuje společnost nabrat ve spolupráci s 20 zdravotnickými centry v Česku a na Slovensku, případně v dalších zemích Evropské unie, dalších 104 pacientů.

Přípravek DCVAC/LuCa se vyrábí pro každého pacienta individuálně a je složen z dendritických buněk, které dokážou aktivovat imunitní odpověď, a z bílkovin, jež jsou přítomné na buňkách karcinomu plic, tzv. nádorových antigenů. Cílem podávání léku je tedy vyvolání imunitní reakce proti nádorovým buňkám a zpomalení průběhu onemocnění.

„Podobně jako u studií na jiných onemocněních jsme u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění navrhli klinickou studii kombinované chemo-imunoterapie, která testuje kombinaci standardní léčby chemoterapií s imunoterapií. Karcinom plic je rychle probíhající onemocnění. V klinickém programu budeme sledovat, zda přidání protinádorové imunoterapie ke standartní léčbě zlepší prognózu tohoto agresivního onemocnění,“ vysvětluje Radek Špíšek, ředitel pro vědu a výzkum společnosti Sotio.

Další povzbudivé výsledky

Vedle této studie probíhá dalších pět klinických studií u nemocných s nádorovým onemocněním prostaty (přípravek DCVAC/LuCa, kde byla zahájena již III. fáze klinických studií a jíž by se mělo zúčastnit přibližně 1170 pacientů z více než 20 evropských zemí a USA) a nemocných s nádorovým onemocněním vaječníků (přípravek DCVAC/OvCa je v II. fázi testování).