Určitého průlomu možná dosáhne demonstrativní výzkum, kterého se zúčastní 1 800 osob, které jsou pojištěny v rámci amerického pojišťovacího programu Medicare pro státní zaměstnance.

Jeho cílem je ukázat, že nízkotučná dieta, pravidelné cvičení a změna životosprávy mohou výrazně ovlivnit zdravotní stav kardiovaskulárních pacientů. To v důsledku vede ke snížení poplatků za lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Snížení nákladů na zdravotnictví

Část pacientů, kteří se projektu zúčastní, jsou čekatelé na bypass (operace zúžené nebo uzavřené tepny) nebo angioplastiku (rekonstrukce cévy). Právě těmto pacientům byla nabídnuta možnost držet nízkotučnou dietu.

Předchozí studie prokázaly, že u lidí, kteří změnili své stravovací návyky i životosprávu, se snížilo riziko kardiovaskulárních potíží. Hrazení léčby obezity a preventivní programy mohou snížit náklady na zdravotní péči.