Emoce jsou složité procesy, u nichž psychologové posuzují také intenzitu a dobu trvání. Tým vědců studoval především délku trvání jednotlivých emocí a došel k tomu, že z tohoto hlediska je nejdéle trvající emocí smutek. Trvá až pět dní. Nejkratší jsou naopak hanba a znechucení, které trvají jen půl hodiny.

Belgičtí vědci Philippe Verduyn a Saskia Lavrijsenová z Lovaňské univerzity požádali o pomoc 233 studentů a zadali jim úkol, aby si rozvzpomenuli na své emoce a snažili se zaznamenat časové údaje, jak moc a na jak dlouho postihly jejich mysl. Mladí lidé dále také odpovídali na otázky, jaké mají tipy a triky, jak se s emocemi vypořádat.

Nudíme se často, ale jen velice krátce

Nepříliš překvapivou informací, která z výzkumu vyplývá, je fakt, že se délka prožívání emocí mezi skupinou lidí radikálně odlišuje. Emoci, kterou některý překoná za několik málo hodin, jiný prožívá i několik dní. Nejpřekvapivější však bylo zjištění, že emoce nudy trvá maximálně půl hodiny.

Zatímco alespoň částečně se zbavit smutku zabralo lidem v průměru pět dní, zbavit se emoce znechucení či ostudy nebyl až takový problém. Lidem údajně stačí jen půl hodiny.

„Nuda byla také mezi těmi kratšími emocemi, což znamená, že i když se znuděnému zdá, že čas plyne příliš pomalu, prožívání nudy většinou netrvá tak dlouho,“ tvrdí profesoři Verduyn a Lavrijsenová.

Nedůležité emoce nás netrápí příliš dlouho

Obecně lze ale ze závěrů výzkumu říci, že ty emoce, se kterými se člověk vypořádá v řádech desítek minut či hodin, mají jedno společné, a to je velmi nízká důležitost události, téměř bezvýznamnost. Na druhou stranu ty emoce, které mají na naši psychiku dlouhodobý dopad, mohou být způsobeny událostmi, které mají silné dopady na naše zájmy.

Délka trvání může rozlišit jinak velmi podobné emoce, takže pocit provinění a pocit hanby jsou odlišeny právě délkou. První je mnohem delší než druhá emoce. Stejně tak úzkost je dlouhodobější emocí než strach. Přemýšlení o situaci je důvodem, proč některé emoce trvají déle než jiné. A právě u emoce smutku je přemýšlení důvodem toho, proč tato emoce trvá déle než ostatní. Protože je smutek většinou spojen s tragickou osobní zkušeností, má člověk potřebu se opakovaně vracet k této události, a to alespoň ve své mysli.

Průměrná délka trvání emocí
Smutek: 120 hodin
Nenávist: 60 hodin
Radost: 35 hodin
Zoufalost, naděje, úzkost, zklamání a spokojenost: 24 hodin
Žárlivost: 15 hodin
Úleva: 8 hodin
Nadšení: 6 hodin
Obdiv a vděčnost: 5 hodin
Uvolněnost: 4,3 hodiny
Pocit provinění: 3,5 hodiny
Stres: 3 hodiny
Hrdost: 2,6 hodiny
Dotčenost: 2,5 hodiny
Hněv, nuda a překvapení: 2 hodiny
Podrážděnost: 1,3 hodiny
Soucit: 1,3 hodiny
Ponížení: 0,8 hodiny
Strach: 0,7 hodiny
Ostuda a znechucení: 0,5 hodiny