Přestože cukrovka není smrtelné onemocnění, komplikace, které způsobuje, ale ohrozit člověka na životě mohou. Až tři čtvrtiny diabetiků umírají v důsledku kardiovaskulárních komplikací, dále je diabetes nejčastější příčinou slepoty, amputace dolních končetin a selhání ledvin.

„V případě časného záchytu může být péče o pacienty s cukrovkou z dlouhodobého hlediska úspěšnější a je možné zabránit rozvoji pozdních cévních komplikací nebo ho alespoň dostatečně zpomalit,“ upozorňuje prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, zástupce přednosty III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Dosud se diagnóza diabetu opírala o stanovení krevního cukru (glykemie) nalačno nebo při tzv. glykemické křivce po zátěži glukózou. Nově se Všeobecné fakultní nemocnici v Praze naskytla příležitost stanovit diagnózu na základě fluorescence tkání (např. oční čočky).

Výsledky rychle a bezbolestně

Speciální přístroj pracuje na moderním neinvazivním principu a vyšetřuje oční čočku jako vnitřní část lidského organismu. Díky němu mohou lékaři odhalit diabetes až sedm let před vznikem komplikací.

„Čím déle trvá nepoznaný diabetes a čím je množství glukózy v krvi vyšší, tím je glukóza více navázána v čočce, která pak vydává větší fluorescenci,“ vysvětluje prof. Škrha.

Vyšetření diabetu z oka probíhá rychle a bezbolestně, pacienti navíc nemusejí předem držet hladovku. Lékaři pak mohou pracovat s okamžitě získanými výsledky. Tento přístroj by tak mohl přinést nové možnosti v prevenci diabetu pro mnoho pacientů.