"Není možné, aby byl pro každou diagnózu pouze jeden finanční průměr spočítaný na základě všech nemocnic v zemi," řekl Šubrt. Dodal, že pokud se tak stane, vysoce specializovaná medicína bude muset mít limity, což znamená, že řada pacientů, kteří například potřebují náročnou a komplikovanou operaci srdce, mozku nebo páteře, nebude moci být ošetřena.

Nebudou totiž peníze pro všechny pacienty, kteří by zákrok potřebovali. Na řadu přijdou dlouhé seznamy čekatelů na zákrok a dostupnost  specializované péče, kterou nám dnes Evropa závidí, se značně omezí.

Preference malých nemocnic

Podle systému plateb za diagnózu, který se nyní připravuje a postupně na něj nemocnice najíždějí, by nemocnice nedostávaly paušál peněz na základě výkonů z minulých let, ale přesnou částku za léčení každé diagnózy. Ta má být spočítána z celorepublikových nákladů na jednotlivé diagnózy.

Ty jsou ale v nemocnicích různé. Nejnižší v malých nemocnicích, nejvyšší ve velkých, do kterých z malých nemocnic posílají komplikované pacienty. Zde se o ně postarat musejí, protože už je nemají kam odeslat a komu předat.

Nový systém tak preferuje malé nemocnice s jednoduchými výkony a naopak finančně potápí velké nemocnice se složitými lékařskými zákroky.

"Ekonomicky bude nejvýhodnější dělat jednoduché operace žlučníků než těžké operace srdce nebo páteře," řekl Šubrt. Dodal, že nový systém by měl být spočítán pro každou nemocnici zvlášť a teprve po několika letech vyvodit obecnější sazby pro určité typy nemocnic. "Přesně tak to udělali v Německu," podotkl.

Velké nemocnice apelují na ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny, aby se hlouběji nad novým systémem zamyslely, protože v případě náročných zákroků by na něj doplatil pacient.