Pokud nás totiž budou bolet, dovolenou si moc neužijeme. Při cestování letadlem nebo při potápění se mění atmosférický tlak v našem okolí a zákonitě se mění a musí měnit i v našich uších.

K vyrovnání změn mezi okolní atmosférou a středním uchem slouží Eustachova trubice. Vývody vedlejších nosních dutin nám pomáhají k vyrovnání změn tlaku mezi vedlejšími dutinami nosními a atmosférou. Pokud tento vyrovnávací mechanismus funguje špatně nebo nefunguje vůbec, máme velké obtíže.

Nos, nosohltan, vedlejší nosní dutiny a střední ucho tvoří v podstatě jeden celek, který je navzájem propojen. Za běžných podmínek a při normálně fungujícím otevíracím a zavíracím mechanismu je ve středním uchu a ve vedlejších dutinách pouze velice nepatrný podtlak. Je udržován tím, že buňky ve slizniční výstelce vstřebávají vzduch.

Při létání žvýkejte

Snad každý zažil nepříjemný tlak v uších při vzlétnutí a přistávání. Při stoupání totiž klesá okolní atmosférický tlak, a v uchu proto vzniká přetlak. Eustachova trubice se musí otevřít, aby došlo k jeho vyrovnání. Pomůžeme tomu třeba polykáním naprázdno, protože právě to přispěje k jejímu širšímu otevření.

Při přistávání či sestupu letadla do menší výšky vzniká pravý opak. Okolní atmosférický tlak stoupá, v uchu je podtlak, proto bychom měli do středního ucha vzduch vhánět. Nos ucpeme prsty a foukáme proti odporu, tím přetlak vytvoříme.

Osvědčil se také tento postup. Před letem použijeme nosní kapky a pořádně jimi prokapeme nos. Za letu žvýkáme nebo cucáme bonbóny. Tak zůstane Eustachova trubice otevřená a tlaky se snáze srovnají.

Obtíže se vyskytují i při potápění

Se stoupající hloubkou při potápění nadměrně narůstá tlak vody. Při vynořování se mechanismus obrací. Při sestupu do hloubky musíme vyrovnat tlak již zmíněným mechanismem - prsty ucpeme nos a foukáme proti odporu. Když máme pocit ucpaného nosu při vynoření, doporučuje se polykat naprázdno.

Problém se špatným vyrovnáním tlaků člověk záhy pocítí na vlastní kůži. Tyto poruchy mají společný název - barotraumata. Obtíže mají různou intenzitu. Někdy pociťuje pacient pouze zalehnutí ucha, jindy se projeví bolest, ale může dojít i k úplné hluchotě. Stává se také, že nám ucho začne krvácet, protože se proděravěl bubínek. Léčba závisí na potížích pacienta a na výsledcích vyšetření.

Nejlepší je prevence

Na palubu letadla a pod vodní hladinu nepatří člověk, který má zánět sliznice horních cest dýchacích. Pokud nemocný člověk opravdu musí letět, pak je třeba, aby se na cestu připravil. Je třeba nos pořádně prokapat kapkami s přídavkem efedrinu, tím se otevře Eustachova trubice. Podobně účinkují i tablety, které se berou těsně před startem letadla.

Piloti mají přesně definovanou rychlost výstupu, sestupu a potápěči zase ponoru a vynoření, to jim umožňuje včas kompenzovat nastalé změny vlastními mechanismy. Nikdy se ale nesmí překročit určitá kritická mez a tlaky je třeba srovnávat postupně.

Hlavně při potápění je třeba brát v úvahu, že si sami vlastní lehkomyslností můžeme ublížit. Porucha sluchu může být trvalá a lékaři zatím zázraky nedokážou.