Porovnávala průměrné množství předčasných skonů s věkem zesnulých včetně četnosti příčin tragického konce a zjistila, že v podstatě existuje pět hlavních rizikových faktorů, které jsou odpovědné za čtyřiatřicet procent úmrtí mladých lidí do devatenácti let.

Patří k nim znečištění ovzduší v budovách, závadná pitná voda, špatná hygienická péče, otrava olovem a tělesná zranění.  

Zbytečná úmrtí

Od dvou do šesti procent úmrtí malých dětí do čtyř let způsobuje znečištění atmosféry, další čtyři procenta připadají na konto špatného vzduchu v domech, staré olověné vodovodní trubky se na této pochmurné statistice podílejí rovněž čtyřmi procenty.

Přezíravý postoj k běžné hygieně a pití nekvalitní vody stojí život každé dvacáté dítě, které umírá na průjmová onemocnění.

Děsivých dvaadvacet procent dětských životů si každoročně vyžádají dopravní nehody, státní převraty nebo války, uvádí mimo jiné Francesca Valentová v článku zveřejněném v odborném časopise Lancet.

Její výzkum přiměl Světovou zdravotnickou organizaci, aby v Budapešti uskutečnila setkání ministrů zdravotnictví z dvaapadesáti zemí, kteří budou hledat účinná opatření, jak čelit těmto rizikovým faktorům.